Bombmurklan växer på Mälaröarna.

Bombmurkla BoN 150415 -mindre Foto Bo Nylén

Just nu är det läge att studera den sällsynta bombmurklan. Den växer på våren under gamla granar på sandiga marker. Arten liknar en stor chokladpralin men är oätlig och framför allt fridlyst! Den får alltså inte plockas utan ska beundras på sin växtplats! Vi bör känna glädje och viss stolthet att denna exklusiva art väljer att växa i vår kommuns barrskogar.

Bombmurkla KB 120407  Bombmurkla
Foto Kenneth Bengtsson

Redan i februari kunde man i år hitta den i skogen på Jungfrusundsåsen. Senare har den även rapporterats från Österås naturreservat på Munsö (bilden överst).

IMG0021A Jungfrusundsåsen den 23 februari 2015. (Foto Bengt Y)

Bombmurklan (Sarcosoma globosum) är en sällsynt vårsvamp. Den är rödlistad som sårbar (VU). Fruktkropparna kan man se komma upp från februari till maj. De är bruna med en sammetsliknande yta. Överst finns en svart, glänsande skiva. Den finns från Skåne till Norrbotten, men framför allt i Mälarlandskapen.

Bombmurklan är beroende av granar och växer på väldränerad mark som t ex grusåsar. Den är en saprofyt som lever på att bryta ned granens barrförna. Därför hittar man den i mosstäcket intill den kala barrförnan under granar.

Slutavverkning är det största hotet.