Dokument 2015

Klicka på valt  dokument för att läsa det.

Yttranden över avverkningsanmälningar

2015-01-05 om Avverkningsanmälning  Tofta på Adelsö. Läs mer!

2015-01-25 om Avverkningsanmälan Husby 1:5  på Munsö Läs mer!

2015-03-29 om Avverkningsanmälan  Lisselby, Färingsö Läs mer!

2015-03-30 om Avverkningsanmälan  Gredby, Adelsö Läs mer!

2015-03-23 om Avverkningsanmälan den 20 febr 2015 Lovö-Edeby Läs mer!

Detaljplaner

Program för Ekerö centrum. Kommunen har i maj 2015 presenterat ett förslag till omdaning och utvidgning av centrumområdet vid Tappström. Läs MNF:s synpunkter (2015-08-03): Program för Ekerö centrum. Yttrande från MNF. pdf

Verksamhetsberättelse för år 2014

Läs mer!