Hösten 2017

PROGRAM FÖR MÄLARÖARNAS NATURSKYDDSFÖRENING hösten 2017

Det kompletta programmet kommer gå att ladda ner som PDF snart.

September

SVAMPUTSTÄLLNING – EN HÖSTFEST
Lördag – söndag 9-10 september kl. 11:00-16:00. TräsjöGården, sjöscouternas hus vid Jungfrusund. Buss 342 från Ekerö centrum till hpl Ekebyhovsbacken.

Efter en sommar, där lågtrycken lyst med sin frånvaro och nattkylan har begränsat tillväxten har svamparna haft ogynnsamma förutsättningar att producera fruktkroppar både till plockarnas egna svampkorgar och till vår traditionella svamputställning i TräsjöGården. Vi ser trots detta fram emot en helg, där vi hoppas att våra läckraste och mest eftersökta svamparter får trängas med våra giftigaste, så att en direkt jämförelse kan göras. Dessutom förväntar vi oss att viktiga representanter för de största svampgrupperna som kremlor, riskor, spindlingar, soppar och champinjoner ska kunna presenteras utförligt på våra smakfulla utställningsbord nära mälarviken Rörmaren.

Kl. 14.00 båda dagarna kåserar MNF:s jourhavande svampkännare Bosse Nylén över de utställda arternas ekologi, förekomst, ätlighet och giftighet. Välkomna, gärna med egna korgar, till evenemanget, där Bosse med kolleger ansvarsfullt skiljer lömskt från ofarligt.

ÄPPELGENBANKEN 20-ÅRSJUBILERAR
Söndagen den 24 september kl. 12.00 – 16.00 på Ekebyhovs slott.

Lagom till detta jubileum har värdiga representanter för de vackraste sorterna i vår rika äppelflora vaxats och polerats för att förgylla den högtidliga utställningen, där såväl välkända som mera exklusiva sorter kan studeras och beundras. En vandring genom de rika och spännande äppelodlingarna i parken hör till jubileumsfirandet såväl som till traditionen. Obs! Redan från kl. 10.00 ges ett unikt och värdefullt tillfälle att få insikt i hur fruktträden bör skötas och beskäras. Besökare med egna äpplen av okänd härkomst kan ta med dessa för bestämning av jourhavande pomologer – fem exemplar av varje sort är önskvärt. MNF:s egna rödkindade äppelkännare, Marianne Wiman och Sture Nordmark delar osjälviskt med sig av sina kunskaper om de ädla frukterna från Edens lustgård.

Oktober

HEMBYGDENS FÄNGSLANDE GEOLOGI
Lördagen den 14 oktober. Samling kl. 10.00 vid ICA Nyckelby.

Förutsättningen för natur och miljö i vår kommun liksom i världen i övrigt styrs av den geologiska sammansättningen i markerna. Oftast avslöjas de geologiska förhållandena på en plats genom de olika växtarter man kan finna där. Men även svampar, insekter och fåglar kan för en kunnig observatör ge viktiga indikationer på ett områdes ”surhetsgrad”. Anders Eriksson, välkänd och utomordentligt kunnig geolog, blir denna oktoberlördag vår ciceron i mineralriket. Tillsammans med Anders gör vi besök på olika lokaler, där bergarterna är särskilt intressanta eller där ändmoräner och klapperstensfält är som mest imponerande.
Lite fågelskådning får vi dessutom på köpet, eftersom Anders är en ypperlig ornitolog. Varma kläder, kikare och en behändig matsäck passar väl in i dagens koncept.

RÅSTASJÖN – EN URBAN FÅGELATTRAKTION
Lördagen den 21 oktober. Samling kl. 09.00 vid kommunhuset Tappström, varifrån samåkning sker.

Granne med exklusiviteter som Friends Arena och Mall of Scandinavia ligger den ännu exklusivare Råstasjön. Denna oas mitt i civilisationens hjärta hyser en fågelfauna som får kräsna besökare att häpna. Här bjuds på snatteränder, skedänder, krickor, bläsänder, smådoppingar, svarthakedoppingar och en eller annan sevärd vadare som rastar på sin färd söderut. Orädda vattenrallar i de djungellika strandsnåren låter sig begärligt utspisas med leverpastej (!). Bakgrundsskränet från fotbollsstadions publik försvinner fullständigt i bruset av sjöns enorma skrattmåskoloni, som tillsammans med en stor och röststark hägerkoloni strax intill ger en skön, akustisk inramning. Våren må vara den idealiska tiden för ett besök, men en behaglig höstvandring på den lättgångna stigen tillsammans med en god matsäck och kikare är inte fy skam anser den ansvarige Bosse Nylén.

VÅRD AV VÅR VÖRDADE BLÅSIPPSBACKE
Lördagen den 28 oktober. Samling kl. 10.00 vid kommunhuset Tappström för samåkning.

Malmviks praktfulla blåsippsbacke prunkade mer än någonsin förliden vår och gav oss ett entydigt svar på att våra omsorger inte varit förgäves. Vi i MNF känner oss dock sällan riktigt nöjda, utan fortsätter oförtrutet denna oktobersöndag att med öm och varsam hand förbättra förutsättningarna för både gamla och nya sipplantor att blomstra efter sin långa vinterdvala. Kanske är endast en puts eller noggrann översyn tillräcklig även vid detta tillfälle. Våra vårdansvariga vårdvärdar, Kenneth Bengtsson och Bosse Nylén, lovar att nödvändiga och nyservade redskap ska finnas tillgängliga, samt att dessa kommer att hanteras värdigt och inte vårdslöst.

November

DEN GÅTFULLA ÅLEN
Tisdagen den 7 november kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Arne Fjälling, disputerad fiskforskare och välkänd föredragshållare om pelagiska märkvärdigheter, kommer denna afton till oss för att berätta om de senaste rönen om ålen, dess vandringar och fortplantning. Dessutom kommer Arne att beröra orsakerna till denna attraktiva arts drastiska minskning i våra vatten. En from förhoppning är också att Arne, i egenskap av uppfinnare och kreatör, kunde presentera något bra ”recept” på hur beståndet skulle kunna ökas i framtiden. Några andra recept på denna hotade art kommer definitivt inte att rekommenderas!

Vi får även höra lite om uppföljningen av andra intressanta fiskforskningsprojekt, som Arne ägnat sig åt.
En afton med en toppenaktör som rekommenderas å det varmaste av vår egen eminente limnolog Magnus Fürst.

HELGKAFÉ PÅ SLOTTET
Lördagen den 18 november kl.12.00 – 16.00 i Ekebyhovs slott

Mälaröarnas Naturskyddsförening har denna novemberdag glädjen och äran att stå som värd för intresseföreningens kaféverksamhet, där Marianne Wiman är dagens värdinna. Våra bakverk är komponerade med utsökt smak i samklang med ekologiska ambitioner liksom även våra varma och kalla drycker. Parallellt med kaféverksamheten pågår en sevärd moss- och lavutställning signerad Sture Nordmark. Sture svarar även vänligt och tålmodigt på besökarnas många mossiga och ”laviga” frågor. Kl. 14.00 visar Bosse Nylén tämligen nytagna bilder från Kreta ”i vårskrud” med tonvikt på det botaniska, särskilt öns exotiska orkidéer.
Obs! Ring gärna Marianne 070-874 58 31 och erbjud er att baka något läckert till vår kafédag. Serveringshjälp är särskilt välkommen, alla behövs!

2017 ÅRS BÄSTA BILDER
Onsdagen den 22 november kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Det bör kännas inspirerande att få försjunka i behagliga minnen från det förhoppningsvis upplevelserika naturvårdsår som gått. Vi ”naturister” förbereder oss kanske allra bäst för den stundande vinterdvalan genom att i sofistikerad slottsatmosfär avnjuta egna och andras bilder från minnesvärda stunder under 2017. Skärpa och komposition i all ära men för oss är bildens innehåll det väsentliga, vilket bäddar för oväntade effekter och överraskningar, något som kan göra aftonen färgstark i mer än ett avseende. Ta med dina bästa bilder och bidra till säsongens första julbord, analogt såväl som digitalt! Vårt ”fotogena” värdpar Ingegerd Moberg och Kenneth Bengtsson undfägnar både skådare och visare med ekokaffe och dito te samt turochreturkaka.

 

Viktigt att komma ihåg under hösten:

MNF har sedan 2010 programsamarbete med Studieförbundet Vuxenskolan vilket under denna höst bland annat innebär en SVAMPKURS med Bo Nylén, där både svampkunskap och matlagningstips står på menyn. 

Ring 08-120 55 100 och anmäl dig så snart som möjligt till Vuxenskolan eller mejla: www.sv.se/stockholm

Klicka därefter på kommuner och välj Ekerö

 

Båtresor med svampplockning kommer att genomföras under hösten, främst med den trivsamma och sjösäkra båten Joséphine där Bo Nylén kommer att vara ledare.

Det går utmärkt att ringa redan nu och boka på telefon nr 08-661 88 80 alt hemsida www.josephine-charter.com

  

OBS! Glöm inte att varje ny medlem i MNF är en delseger för miljön. Ring bara MNF (Bo Nylén)

070-220 65 74 eller Naturskyddsföreningens riksorganisation 08-702 65 00 och anmäl!