Höstprogrammet 2015

VÅR MÄKTIGA MÄRKLIGA SVAMPUTSTÄLLNING

Lördag-söndag 12-13 september kl. 11.00-16.00 i TräsjöGården, sjöscouternas hus vid Jungfrusund.
Buss 342 från Ekerö Centrum till hpl Ekebyhovsbacken.

Efter en sommar i lågtryckens tecken med häftiga och ihållande regn har svamparna – inte minst kantarellerna – fått gynnsammast tänkbara förutsättningar att producera fruktkroppar både till plockarnas egna svampkorgar och till vår traditionella svamputställning i TräsjöGården. Vi ser fram emot en helg, där våra läckraste och mest eftersökta svamparter får trängas med våra giftigaste, så att en direkt jämförelse kan göras. Dessutom kommer åtskilliga representanter för de största svampgrupperna som kremlor, riskor, spindlingar, soppar eller champinjoner att presenteras utförligt på våra smakfulla utställningsbord nära mälarviken Rörmaren. Kl. 14.00 båda dagarna kåserar MNF:s jourhavande svampkännare Bosse Nylén över de utställda arternas ekologi, förekomst, ätlighet och giftighet. Välkomna, gärna med egna korgar, till evenemanget, där Bosse med kolleger ansvarsfullt skiljer lömskt från ofarligt.

 

ÄPPELFEST I GENBANKEN

Söndagen den 13 september kl. 12.00 – 16.00 på Ekebyhovs slott.

Lagom till denna dag har värdiga representanter för de vackraste sorterna i vår rika äppelflora vaxats och polerats för att förgylla den högtidliga utställningen, där såväl välkända som mera exklusiva sorter kan studeras och beundras. Även egenskaperna hos ett eller annat päron kommer att belysas. En vandring genom de rika och spännande äppelodlingarna i parken hör till traditionen och dessutom ges ett unikt och värdefullt tillfälle att få insikt i hur fruktträden bör skötas och beskäras. Erfarna pomologer tillhandahåller ingående instruktioner och ”statuerar exempel”. Besökare med egna äpplen av dunkel härkomst kan ta med dessa för bestämning av jourhavande pomolog – fem exemplar av varje sort är önskvärt. MNF:s egen ”äppelvecklare”, Marianne Wiman, utvecklar invecklade beskrivningar av de ädla frukterna från Edens lustgård.

 

HÖSTRESA TILL BILLUDDEN

Lördagen den 3 oktober. Samling kl. 08.00 vid kommunhuset Tappström. OBS! Förhandsanmälan av transportskäl obligatorisk till Bosse Nylén på tel: 070-220 65 74 senast den 25 september.

Billudden är den del av Uppsalaåsen som löper ut i Gävlebukten vid Upplands nordspets. Den är cirka 3 km lång och består förutom av åsgrus, av sandstenar, skiffrar och fossilförande kalk från bottnar i Bottenhavet. Floran är starkt kalkpåverkad och mängder av intressanta och ovanliga svamparter påträffas regelbundet i den granskogsdominerade vegetationen. Ett flertal sällsynta jordstjärnor är där lättare att upptäcka än annorstädes liksom exklusiva spindlingar, musseroner, vaxingar och trådingar. Nära strandlinjen växer imponerande bestånd av havtorn, vars syrliga frukter är A-, C- och E-vitaminrika samt rika på antioxidanter. De gula bären är synnerligen lämpliga som smaksättare till glass, parfait, likör, sylt eller gelé. Även lite höstfågel kan vi nog räkna med att få skåda i denna vackra och exotiska ”avkrok”. Trots överflödet av vitaminer krävs nog en stadig matsäck denna långa dag.

 

BLAND VILDA HJORTAR I SÖRMLAND

Söndagen den 18 oktober. Samling kl. 09.00 vid kommunhuset Tappström. OBS! Förhandsanmälan av transportskäl obligatorisk till Bosse Nylén på tel: 070-220 65 74 senast den 14 oktober.

Denna oktobersöndag (OBS söndag) kommer vi att få bekanta oss med dovhjortarna och kronhjortarna vid Tovetorps zoologiska forskningsstation. Viltstationen ligger i fager sörmlandsbygd, där vi ledsagas av vår egen briljanta viltforskare Ulrika Alm Bergvall. Hjortarna har sin brunsttid sent på året och är säkert mer aktiva nu än annars, vilket står i skarp kontrast till oss lite kylslagna MNF:are. Stationen har dessutom andra animala begivenheter som kan väcka intresse, spänning och begeistring hos kräsna naturskådare. Det smakar säkert med en läcker matsäck, även om vi inte kan påräkna någon välhängd ekohjortstek från ortens hägnade eller ohägnade marker.

 

DNA I MILJÖNS TJÄNST

Onsdagen den 11 november kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

DNA har blivit något av ett mantra, inte bara för dagens brottsutredare utan även för systematiker bland våra naturkännare. Även i dessa subtila sammanhang, fjärran från Linnés sexualsystem, har MNF en framstående medlem i sina led, Thomas Lyrholm. Thomas är forskare på Naturhistoriska riksmuseet och har bland annat kartlagt släktskapen mellan olika valarter. För tillfället har han tagit sig för att artbestämma larver hos fjädermygg (!). Tala om forskarbredd! För Thomas verkar inget vara för stort eller för smått. Denna exklusiva afton avser han att räta ut våra frågetecken i den komplicerade värld som skrivs DNA , ett begrepp som vi självsäkert slänger oss med till vardags men som vi ändå har diffusa kunskaper om. Välkomna till Thomas egen kväll och berika ert grundläggande kunnande!

 

KAFÉ PÅ SLOTTET

Söndagen den 22 november kl.12.00 – 16.00 i Ekebyhovs slott

Mälaröarnas Naturskyddsförening har denna novembersöndag glädjen och äran att stå som värd för intresseföreningens kaféverksamhet, där Marianne Wiman är dagens värdinna och Magnus Fürst lika mycket värd. Våra jubileumsbakverk är komponerade med utsökt smak i samklang med ekologiska ambitioner liksom även våra varma och kalla drycker. Parallellt med kaféverksamheten pågår en sevärd moss- och lavutställning signerad Sture Nordmark. Sture svarar också vänligt på besökarnas många kniviga frågor, företrädesvis rörande utställningen. Kl. 14.00 berättar Linda Strandenhed om ekologisk odling och hållbar utveckling i Nepal med kopplingar till miljöfrågor och fattigdom.

Hjärtligt välkomna!

Obs! Ring gärna Marianne 08-560 316 39 eller Magnus 070-456 23 21 och erbjud er att baka något läckert till dagen. Även serveringshjälp är välkommen, alla krafter behövs!

 

BILDER FRÅN ETT SVUNNET NATURVÅRDSÅR!

Onsdagen den 25 november kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Det bör kännas avkopplande att få försjunka i behagligaminnen från det hektiska naturvårdsår som gått. Vi ”naturister” förbereder oss kanske allra bäst för den stundande vinterdvalan genom att i ståndsmässig slottsatmosfär avnjuta egna och andras bilder från minnesvärda upplevelser under 2015. Skärpa och komposition i all ära men för oss är bildens innehåll det väsentliga, vilket bäddar för oväntade effekter och överraskningar, något som kan göra aftonen färgstark i

mer än ett avseende. Ta med dina bästa bilder från naturvårdsåret och bidra till säsongens första julbord, analogt såväl som digitalt! Våra väna värdinnor Birgitta Dahl och Ingegerd Moberg undfägnar både skådare och visare med ekote och dito kaffe samt turochreturkaka.

 

MAT VID DIABETES

Onsdagen den 27 januari kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Födan är inte det minst viktiga i våra liv. Av tradition har vi ätit – och druckit (!) – hedonistiskt, det vill säga det som vi tycker är gott och som mättar. I allmänhet har vi tagit relativt ringa hänsyn till födans långsiktiga verkan ur hälsoperspektiv. Eventuella födorelaterade åkommor har vi botat i efterhand med olika läkemedel eller kirurgiska ingrepp. Diabetes har i dag blivit något av en ”folksjukdom” som inte sällan utvecklats genom ohälsosam kost. En av de våra, Inga-Lena Andersson, verkar som dietist och har skrivit en avhandling om mat och diabetes. Inga-Lena kommer denna afton att berätta om hur nära livsstil och hälsa hänger samman samt hur en vettig kost kan förändra livet till det bättre för diabetiker likaväl som för ickediabetiker. Livsstilsaspekter måste få största prioritet i vår tillvaro och strävan efter en bättre hälsa är snarast att betrakta som en inre ”miljöfråga”.