Husby 1:5

Avverkning av två mindre områden i anslutning till ett ganska stort tidigare avverkat område nordost Ekeby stugområde. MNF har besökt området och skickat ett yttrande till skogsstyrelsen.

Munsö Husby 1-5 yttrande