Kyrksjön 13 april 2015

Måndag den 13 april blev en typisk ”aprildag” med omväxlande sol och regn. Gruppen ”Måndagsvandrarna” valde denna dag att gå runt Kyrksjölöten, ett naturreservat i norra Ängby i Bromma. Vi fick uppleva hur våren successivt gör framsteg. En del träd och buskar hade utslagna löv, andra visade knoppar med endast en antydan till grönt. Tidigt spricker löven ut hos krusbär, måbär och hägg. Slån var på gång. Blåsippor, vitsippor och vårlök blommade. På var sin sida skjuter två bryggor ut i sjön, idealiska observationsplatser för att studera sjöns fågelliv. Mest spektakulärt är kanske svarthakedoppingen med sitt vackra färgspel, men skäggdopping, sothöna och gräsand är också vackra i solskenet. Vattenrall skymtade vi hastigt. Många fåglar hördes, en del sågs även. Taltrast, rödvingetrast, gärdsmyg, stjärtmes med flera. I sumpskogen finns en bänk lämpad för en rast med fika. Intill i vattnet lekte grodorna.

Det blev en fin förmiddag. Kenneth dokumenterade med härliga bilder.

Fågelskådning Kyrksjön KB 150413  Hägg KB 150413

Fikarast Kyrksjön KB 150413  Grodlek KB 150413