Måndagsvandringar

MNF:s daglediga måndagsvandrare besökte nyligen naturreservatet Huvududden vid Kersödrag, nära Menhammars gård. Udden är en del av Uppsalaåsen som sträcker sig 1 km ut i Mälaren. Det är en vacker, smal och mycket brant ås med en gles tallskog med oerhört kraftiga höga träd. Reservatet bildades 1973 för att bevara ett naturskönt åsparti med stor betydelse för landskapsbilden och värdefullt friluftsliv. Området har även betydande vetenskapligt och pedagogiskt värde.

Vår lilla grupp upplevde allt detta under vår vandring runt udden. Vackra höstfärger, fortfarande enstaka matsvampar, rovfåglar, tofsmes, skäggdopping i vinterdräkt ute i Menhammarsviken. En härlig förmiddag.

MNF:s måndagsvandringar arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Nästan varje måndagsförmiddag samlas en liten skara daglediga, och Bo Nylén föreslår kvällen innan eller samma dag ett lämpligt intressant och naturskönt utflyktsmål inom vår kommun. Mer info från Bo Nylén, tel 070-220 65 74.

Här är ett par bilder som Kenneth Bengtsson tog vid Huvududden.

151019 KB Jättetall Huvududden Vandring

En jättetall i Huvududdens naturreservat.

151019 Vandringspaus Huvududden Kärsö

Vandringspaus.