Svamputställningen 2011

Bilder från denna svamputställning. Foto Kenneth Bengtsson.

svamp Doftprovning KB 110913

Doftprovning.

svamp Isa o jätteröksvamp KB 110913

Jätteröksvamp.

svamp sara,klara och malin träkv sjöscoutkår KB 110913

svamp Svavelticka KB 110913

Svavelticka.

Svamputställningen 2011

Svamputställningen 2011