Tofta Adelsö

Ett område som skall avverkas omges av två skyddsklassade områden. Anmälan kompletterades den 18 dec 2014 med en begäran om översyn av de skyddade områdena. Det beslutades i Skogsstyrelsen att en försiktig röjning skall göras i det ena området. Klicka på respektive länk och läs MNF:s synpunkter här.

Avverkning anmäld 141201 Tofta  141215 Adelsö Tofta 3-5 – kopia

Nyckelbiotoperna på Tofta 3:5    Adelsö Tofta 3-5-Nyckelbiotoper