Vårprogram 2015

Vinterns, vårens och sommarens program 2015

VACKRA VINTERFÅGLAR I ÄLBY

Söndagen den 15 februari.
Samling kl. 09.00 vid ICA Nyckelby.

Vi inleder det nya året med att bese de utsvultna fåglar som söker sig till Nyponvägen i Älby, där Urpos generösa utfodring brukar locka till sig åtskilliga sevärdheter. Vi kan säkert glädjas åt hans präktiga stenknäckar, steglitsar och en eller annan huttrande bofink samt åtskilligt annat av ädelt fjäderfä. Har vi tur kanske det är spårsnö med möjlighet att studera spännande stämplar från nattaktiva vandrare i djur- och människovärlden. Ta gärna med kikare och matsäck!


ÅRSSTÄMMA NUMMER FYRTIOETT!

Fredagen den 13 mars kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Trots ett olycksbådande datum ser vi fram emot ett årsmöte, där nyckelorden borde heta omsättning och förnyelse! Ett flertal av våra styrelseledamöter har varit aktiva sedansjuttiotalet och även om ungdomlig entusiasm ännu präglar vårt arbete, skulle vår förening gå en ljusare tid till mötes om yngre krafter successivt tog över. Vår valberednings sammankallande Eva Elmberger 08-560 30 514 längtar efter att bli kontaktad i detta angelägna ärende. Efter uppfriskande styrelseförändringar hoppas vi att Bosse Nylén äntligen ska bjuda på en bildvisning över Seychellerna från 2014. Det ädags nu! Hetväggar av ekotyp bjuds till kaffe och te av våravärldsvana värdinnor Birgitta Dahl och Ingegerd Moberg som önskar er välkomna till en exotisk afton.


VÅRSKÅDNING VID LOVÖ KYRKA

Lördagen den 21 mars. Samling kl. 09.00 vid Lovö kyrka.

Miljösamåkning kl. 08.30 från kommunhuset Tappström.Denna efterlängtade och exklusiva tradition är ett behagligt alternativ till den okristligt tidiga julottan. Från kyrkbacken bör vi kunna studera sånglärka, skogsduva, ormvråk, tofsvipa och stare. Kanske några sångsvanar eller gåsplogar drar förbi under suggestiva lockrop. Det må vara tidigt på säsongen men vill vi gärna vara på plats och hälsa den första vågen av våra flyttfåglar välkomna hem efter sin mödosamma resa. Vi vill också matcha deras granna vårdräkter genom att våra superskådare Kenneth Bengtsson och Urpo Könnömäki infinner sig i oklanderlig vårskrud. Som lämplig rekvisita rekommenderas kikare, gärna tubkikare.


FASCINERANDE FAKTA OM FISKVANDRINGAR

Onsdagen den 8 april kl.19.00 i Ekebyhovs slott

Denna aprilafton har vi glädjen att återse vår framstående fiskkännare Arne Fjälling, som till vardags återfinns i Sötvattenslaboratoriet på Lovö. Arne har under de gångna åren studerat och kartlagt vandringen hos olika fiskarter inklusive ålen. Den senares vandringar och situation fick vi redan i fjol en utförlig beskrivning av. Fiskarna är inte som fåglarna lätta att studera utan större förberedelser. För att komma dessa fascinerande djur inpå livet utan att behöva avliva desamma gör Arne diverse spännande uppfinningar och konstruktioner som både vi och fiskarna får ta del av.

Kvällens värd och limnolog Magnus Fürst, önskar alla välkomna till ett givande ”fiskafänge” utan blodspillan.


FAGNING AV HAGEN

Söndagen den 12 april.
Samling kl. 10.00 vid entrén till
reservatet Väsby Hage på norra Munsö nära färjeläget. Energismart samtransport med trängseltrivsel kl. 09.30 från kommunhuset Tappström alt Träkvista COOP

De senaste årens allt ymnigare blomsterprakt i Väsby Hages slåtteräng måste betraktas som ett resultat av våra årliga, vårliga ansträngningar i brytningstider. I stället hoppas vi att sånglärkors, bofinkars, kol- och taltrastars stämningsladdade modulationer ska ge oss lust och inspiration till arbetet med att lägga grunden till en lyckad sommarslåtter. När vi och våra räfsor får ta igen oss en stund bland blåsippor och vårlökar, kan vi unna oss en efterlängtad matsäck, gärna med inslag av vårprimörer, till vilka även ”materialarna” Bengt Nilsson och Magnus Fürst bör räknas.


GÖKOTTA

Söndagen den 10 maj.
Samling kl. 07.30 vid
kommunhuset Tappström alt. kl. 07.45 vid ICA Nyckelby för samåkning.

Det har förflutit några år sedan vi senast firade gökens ankomst till våra fagra marker. Somliga år kan den höras gala lite varstans, medan den andra år helt kan lysa med sin frånvaro. Älby hage är en oas, där göken gärna stämmer upp och skapar den särskilda atmosfär som utmärker en äkta löväng i maj månad. Slån, hägg, fågelbär och vildapel bör blomma som bäst liksom alla gullvivor. Förutsättningarna för en gökotta torde sålunda vara ytterligt gynnsamma. Får vi dessutom lite blå himmel och en behaglig temperatur kommer våra läckra och vältilltagna matsäckar att smaka särskilt bra. En handkikare kan komma väl till pass om göken håller sig på respektfullt avstånd. Skulle ottan bli helt gökfri har Urpo Könnömäki och Ingegerd Moberg lovat att imitera göken naturtroget samt i stämmor.


ÄTLIGT BLAND GRÄS OCH OGRÄS

Lördagen den 23 maj.
Samling kl. 10.00 vid Svartsjö
slotts parkering.
Miljösamåkning från kommunhuset
Tappström kl. 09.30.

Många av oss plockar gärna bär och svamp men hur är det egentligen med inställningen till våra vilda växter? Vet vi till exempel hur kajpen(skogslöken) och ramslöken ser ut och var och när de växer? Och inte minst hur väl de kan smaka vid rätt tillagning. Sture Nordmark, som älskar växter både som föda och som hobby, lotsar oss tryggt genom skaran av mer eller mindre kända vårprimörer i Floras fängslande rike. Vi avsmakar givetvis våra fynd men tar för säkerhets skull med oss en matsäck som komplement till det vilda. Flora och lupp berikar turen.


DE VILDA BLOMMORNAS DAG PÅ ADELSÖ

Söndagen den 14 juni.
Samling kl. 09.30 vid Sjöängens
färjeläge.
Miljösamåkning från kommunhuset Tappström kl. 0
8.45.

Under sakkunnig ledning av vår egen linnéan och förnämlige botaniker, Sture Nordmark, bekantar vi oss med rara örter och blomster på Adelsö. Denna avlägsna del av vår kommun hyser bland ett flertal historiska och naturvetenskapliga attraktioner världsarvet Hovgården, nära Adelsö kyrka. I dessa vackra, betade marker med utsikt mot Björkö trivs både vårväxter och kräsna besökare. Sture svarar för artbestämningen men flora, lupp och inte minst en smaklig matsäck får var och en ansvara för. Välkomna!


GILLE I SLÅTTERHAGEN

Söndagen den 9 augusti.
Anslutning från kl. 09.00 vid
entrén till reservatet Väsby Hage på norra Munsö nära färjeläget. Vid tveksam väderlek: Ring Kenneth Bengtsson 070-776 05 57 eller besök vår hemsida.

Denna förhoppningsvis vackra augustisöndag hedrar vi genom att säga farväl till slåtterängens fagra

blomsterprakt. Den senare har avsevärt reducerats till räfsbart hö av en varsam slåtterbalk, som har gjort

grovarbetet och ”krattat manegen” för oss MNF-are. Vi får i stället glädjas över de granna volmar som vi hoppas kunna resa utan svett och möda. Volmarna är symboler för vår enträgna och okuvliga strävan att bevara ett landskap med äng och hage, särskilt i en förväntad ekokommun. Vi ser fram emot stor anslutning av ”jubilarer” med räfsa, tjuga och festlig matkorg. Kenneth Bengtsson och Bengt Nilsson tar som vanligt stort ansvar.