Våren 2019

PROGRAM FÖR MÄLARÖARNAS NATURSKYDDSFÖRENING våren 2019

Det kompletta programmet kommer gå att ladda ner som PDF här.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL MNF:S PROGRAM VÅREN 2019!

Styrelsen önskar sina medlemmar god fortsättning på 2019!

Det gångna året 2018 har som alla säkert minns präglats av händelser som varit omtumlande inte minst världspolitiskt men även miljömässigt. Särskilt alarmerande är polarisarnas – främst i Arktis – oväntat snabba avsmältning liksom den minskande arealen av permafrost på den sibiriska tundran. I tundrans ”djupfrysta” marklager utgör det ännu bundna metanet en tickande bomb. Frisläppt metan är en aggressiv påskyndare av växthuseffekten. På hemmaplan har vi skakats av våldsamma bränder, som krävt utländsk hjälp för att kunna bekämpas. Stora skogsarealer har blivit till aska och förödelsen har såväl ekonomiskt som naturvårdsmässigt varit enorm. Inte minst har den extremt varma sommaren bidragit till detta katastrofala scenario.

En önskelista inför 2019 är i korthet att:

  • Fredssträvandena i världen fortskrider utan fördröjande veton från stormakterna
  • Arbetet för att förhindra en ökning av växthuseffekten intensifieras såväl globalt, nationellt som lokalt
  • Vi får mer nederbörd under vår och sommar så att vårt sinande grundvatten kan återhämta sig till normala nivåer
  • MNF får många nya och gärna aktiva medlemmar

Värt att notera:

Beskärning av träden i Ekebyhovs äppelgenbank

Lördagen den 9 mars kl.10.00

Från och med kl.10.00 kan det löna sig att vara på plats och på närhåll kunna studera de flinka pomologernas arbete med renovering av trädens vildvuxna och ”devalverade” kronor.

Mälarö miljödag

Lördagen den 30 mars kl. 10.00 – 16.00 i Stenhamra

Denna dag samarbetar ett antal av kommunens ideella organisationer, däribland Mälaröarnas Naturskyddsförening, över temat Miljö i vår kommun. Alla hjärtligt välkomna!

Bo Nylén, ordförande

 

Februari

VILDA HAJAR I SÖKAREN
Tisdagen den 12 februari kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Denna februariafton vidgar vi våra begränsade sötvattensvyer ut mot de stora världshaven.
Mats Liedberg, erfaren och berest dykare och undervattensfotograf, har åtskilliga gånger stått öga mot öga med olika hajar och oförväget avbildat dessa fruktade varelser. Vi kommer att få ta del av hans unika bilder och lyssna till hans spännande upplevelser som de flesta av oss inte ens varit i närheten av. Det känns som en förmån att i bekväm slottsmiljö kunna möta havsdjupens mytomspunna predatorer i trygg förvissning om att man befinner sig på ”torra land”. Vem vill avstå från detta evenemang!?

 

Mars

ÅRSSTÄMMA NUMMER 45/strong>
Onsdagen den 27 mars kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Under det nya året 2018 vill vi uppleva en årsstämma som ska präglas av omsättning och förnyelse! Ett flertal av våra ledamöter har varit aktiva sedan Hedenhös och vår förening skulle säkerligen gå mot en ny vår om yngre entusiaster successivt tar över. Vår valberednings sammankallande kraft, Eva Elmberger 070-740 60 84 är ytterst mottaglig för friska förslag. Efter sedvanliga funktionärsval kommer vår eminente limnolog, Magnus Fürst, att kåsera över ämnet Mälaren från istid till nutid. Vi får ta del av Magnus stora vetande om kräftdjur, fiskar, och fiske i vår ”egen” insjö liksom om sjöfart, sjökrogar och hittills oberättade och obekräftade ”skrönor”. Missa inte det liksom våra nygräddade ekosemlor, som bjuds till dito kaffe och te av våra generösa värdinnor Birgitta Dahl och Ingegerd Moberg, som önskar er välkomna till en inspirerande afton.

 

April

FAGNING AV MUNSÖS VACKRASTE HAGE
Söndagen den 14 april. Samling kl. 10.00 vid entrén till reservatet Väsby Hage på norra Munsö nära färjeläget. Energismart samtransport med trängseltrivsel kl. 09.30 från kommunhuset Tappström alt Träkvista COOP.

De senaste årens blomsterprakt i Väsby Hages slåtteräng måste betraktas som ett resultat av våra årliga, vårliga ansträngningar i vårbrytningen. Vi får hoppas att tidigare års ”snöröjningar” i ängen bör vara ett minne blott. I stället hoppas vi att nyanlända sånglärkors, bofinkars och taltrastars jublande stämmor ska ge oss lust och inspiration till arbetet med att lägga grunden till en lyckad sommarslåtter. När vi och våra räfsor får ta igen oss en stund, kan vi unna oss en efterlängtad matsäck, gärna med inslag av vårprimörer, till vilka även våra föga fagra hejare till fagare, Kenneth Bengtsson och Bosse Nylén, bör räknas. Som tidigare antytts lär ”faga” vara ett gammalt gotländskt ord för ”feja”. Heja!

 

Maj

SKÅDNING VID SVARTSJÖ DÄMME
Söndagen den 5 maj. Samling kl. 08.00 vid kommunhuset Tappström för samåkning med anständig närkontakt.

Om väder och vind är på vår sida så här i början av sköna maj, kan Svartsjö dämme ha mycket att bjuda på i fågelväg. Från den diskret placerade plattformen har vi en ypperlig utsikt över omgivande land och vatten i det öppna jordbrukslandskapet. Vi hoppas på observationer av ett flertal sim- och dykänder, gäss, sångsvanar men även rovfåglar som gärna gör regelbundna svep över betesmarker och vassbälten. Vadarsträcket är i full gång och en eller annan tidig tätting kan säkert variera utbudet. Om väder och tid så medger, tar vi en tur till Svartsjö slottspark, där vi kan beundra den rika vårfloran. MNF:s ansvariga Magnus Fürst och Bosse Nylén är grymt fokuserade och tidigt på plats med lika fokuserade och nykalibrerade teleskop. En väl komponerad matsäck i ryggsäcken är mums för magsäcken.

VÅRSTÄMNING VID HJÄLSTAVIKEN OCH EKOLSUND
Söndagen den 12 maj. Samling kl. 08.00 vid kommunhuset Tappström. Trängre miljö- och trivselbilsamåkning föreslås.

Denna förnämliga lokal beskrevs redan på 1700-talet av Linné, som framhöll dess rika bestånd av knölsvan, en raritet på den tiden. Sedan dess har mycket hänt och Hjälstaviken får i dag anses vara stockholmstraktens förnämsta fågelsjö. Här samsas rördrommar, tranor och ett flertal gåsarter med rallar, sumphöns, sim- och dykänder samt småvadare, dvärgmås och svarttärnor. Åtskilliga häckande rovfåglar har sina jaktmarker här, och ett flertal flyttare passerar detta stråk. Ett utmärkt fågeltorn ger besökaren möjlighet att spana in nästan hela viken. Om vädret och tiden så medger besöker vi även de botaniskt rika markerna nära Ekolsund och njuter av blomsterprakten. Hand- och tubkikare förhöjer turens utkomst liksom en matsäck, med inslag av vårprimörer. MNF:s egna ”vårprimörer”, Jan Sondell och Bosse Nylén bidrar med bestämningsbistånd.

MAJDAG VID JULITA
Lördagen den 25 maj. Samling kl. 09.00 vid kommunhuset Tappström. Mysig bilsamåkning via Slagstafärjan utlovas. MNF ersätter bilförare som tar passagerare på färden, men inträdesavgiften till Julita på 140 kronor (2018) för vuxna och 50 kronor för barn får resp deltagare stå för.

Den vackra herrgården Julita gård i sköna Södermanland tillhör Katrineholms kommun och ligger invid sjön Öljaren men har även viss kontakt med Hjälmaren. Gården har anor från vikingatiden och har under en period varit kloster för medlemmar av cisterciensorden. Idag ägs gården av Nordiska museet, som här bedriver arbete för bevarande av historiskt växtmaterial. Välkänt är det så kallade ”klonarkivet” som bland annat omfattar olika sorter av äpplen, päron, rabarber och humle. ”Julita skans”, som tillhör gården är ett sevärt friluftsmuseum. MNF:s välinitierade ledsagare på resan är Magnus Fürst och Marianne Wiman. Välkomna, gärna med matsäck!

 

Juni

DE VILDA BLOMMORNAS DAG PÅ ADELSÖ
Söndagen den 16 juni. Samling kl. 09.45 vid kommunhuset Tappström för miljösamåkning till Adelsöfärjan vid Sjöängen. ”Upphämtningsstationer” är COOP Träkvista och ICA Nyckelby. Buss 311 ansluter till ”vår” färja kl. 10.30.

Tillsammans med våra erfarna ”linnéaner” Sture Nordmark, Pelle Johnsson och Bosse Nylén, bekantar vi oss med försommarens sköna örter och väna blomster vid Hovgården på anrika Adelsö, som tillsammans med grannen Björkö är ett av kommunens två omistliga världsarv. Floran är här rik och varierad från tidig vår till sommar och vackra bestånd av lövträd som ek, alm, ask, lind, hassel och hagtorn sätter en smakfull prägel på ängs- och hagmarkerna. På turen kommer vi med största säkerhet att stöta på en eller annan intressant fågelart att beskåda eller avlyssna. En väl tilltagen matsäck rekommenderas varmt av Sture, Pelle och Bosse, som själva har en god aptit.

 

Augusti

SOMMARNÖJE I VÄSBY SLÅTTERHAGE
Söndagen den 18 augusti. Flexibel anslutning från kl. 09.00 vid entrén till reservatet Väsby Hage på norra Munsö nära färjeläget. Vid tveksam väderlek: Ring och kolla med Kenneth Bengtsson 070-776 05 57 eller besök vår hemsida.

Denna sensommarsöndag avser vi att återta våra ursprungliga traditioner i slåtterängen. Våra liar och räfsor har fått välbehövlig vila under några säsonger, medan markägarens får har skött både grovarbete och finputs. Vi hoppas i år att kunna engagera en ny slåtterbalk, som ska slå och stränga och på så sätt bana väg för vår alltmer ”överåriga” och successivt minskande styrka av liemän och räfsare. Vi har kommit överens med markägaren om att låta ängsblommorna stå kvar till dess att vi gemensamt fastställt tidpunkten för när viktiga växtarter hunnit fröa av sig. Vår förhoppning är att denna söndag kunna resa ett antal volmar samt studera och njuta av åtminstone en del av sommarblomstrens fägring. Kenneth Bengtsson, Magnus Fürst, Ingegerd Moberg och Bosse Nylén medför redskap och rekommenderar en prydlig och sommarlätt matkorg.

 

Viktigt att komma ihåg under våren:

Under våren 2019 planeras en botanisk kurs, där intressanta VÅRVÄXTER OCH VÅRSVAMPAR studeras på Mälaröarna med Bo Nylén som kursledare.

Anmäl dig så snart som möjligt till: 

Vuxenskolans hemsida: www.sv.se/stockholm; klicka därefter på kommuner och välj Ekerö 

Du kan även anmäla dig på telefon 08-120 551 00

Båtresor med tonvikt på fåglar och växter är planerade under våren med den trivsamma och sjösäkra passagerarbåten M/S Josephine, som har kapacitet att nå ut till så svårtillgängliga platser i ytterskärgården som Svenska Högarna eller Huvudskär liksom till avlägsna öar i Mälaren. Kunniga guider finns alltid med på ”kryssningarna”.

Det går utmärkt att ringa och boka på telefon nr

08-661 88 80 alt hemsida www.josephine-charter.com

ALPIN NATURVECKA I HÄRJEDALEN PÅ WALLES FJÄLLHOTELL

Vecka 31 (27 juli – 3 augusti)

Vandringar i Härjedalens fjäll och skogar, där vi möter intressanta fjällväxter, fåglar, svampar, däggdjur, urskogar och granna scenerier.

Anmälan direkt till Walles Fjällhotell 0684-201 00. Närmare upplysningar om detta äventyr till rimliga priser erhålls av ledaren Bo Nylén på tel: 070- 220 65 74.

Glöm inte att varje ny medlem i MNF är en delseger för miljön och ett välkommet bidrag till föreningen.

Ring bara MNF (Bo Nylén) 070-220 65 74 eller Naturskyddsföreningens riksorganisation 08-702 65 00 och anmäl!

http://malaroarna.naturskyddsforeningen.se är adressen till vår högintressanta hemsida!

Bo Nylén, ordförande