Våren 2020

PROGRAM FÖR MÄLARÖARNAS NATURSKYDDSFÖRENING våren 2020

Det kompletta programmet kommer gå att ladda ner som PDF här.

VIKTIGT!
Årsmötet med Mälaröarnas naturskyddsförening går av stapeln söndagen den 31 maj klockan 14:00 i Ekebyhovs slottspark. Samling sker vid slottsentrén klockan 13:45.
Undertecknad styrelsen.

OBS. Samtliga programpunkter sker i samarbete med STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNATILL MNF:S PROGRAM VÅREN 2020!
Styrelsen önskar sina medlemmar god fortsättning på 2020!
Det gångna året 2019 har som alla säkert minns präglats av händelser som varit omtumlande inte minst världspolitiskt men även miljömässigt. Särskilt alarmerande är som vanligt polarisarnas – främst i Arktis – oväntat snabba avsmältning liksom den minskande arealen av permafrost på den sibiriska tundran. I tundrans ”djupfrysta” marklager utgör det ännu bundna metanet en tickande bomb. Frisläppt metan är en aggressiv påskyndare av växthuseffekten. På hemmaplan har vi för omväxlings skull skonats från fjolårets förödande skogsbränder. I stället har nederbörden under hösten varit ovanligt frikostig och låga grundvattennivåer har fått välbehövlig påfyllnad. Bland annat har flödet från Mälaren ut i Östersjön fått fritt spelrum via öppningarna vid Strömmen och i Södertälje på grund av Mälarens ovanligt höga vattennivå.
En önskelista inför 2020 är i korthet att:
– Fredssträvandena i världen fortskrider utan fördröjande veton från stormakterna
– Arbetet för att förhindra en ökning av växthuseffekten intensifieras såväl globalt, nationellt som lokalt.
– Kampen mot förödande bränder i Amazonas och Australien borde stå särskilt högt på agendan!
– MNF får många nya och gärna aktiva medlemmar

Värt att notera:
Beskärning av träden i Ekebyhovs äppelgenbank
Lördagen den 14 mars kl.10.00-16.00
Från och med kl.10.00 kan det löna sig att vara på plats och på närhåll kunna studera de flinka pomologernas arbete med renovering av trädens vildvuxna och ”devalverade” kronor.
Mälarö miljödag
Lördagen den 21 mars kl. 10.00 – 16.00 i Stenhamra
Denna dag samarbetar ett antal av kommunens ideella organisationer, däribland Mälaröarnas Naturskyddsförening, över temat Miljö i vår kommun. Alla hjärtligt välkomna!

Bo Nylén, ordförande

 

Februari

2019 ÅRS BÄSTA BILDER
Onsdagen den 19 februari kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Det bör kännas inspirerande att få försjunka i behagliga minnen från det förhoppningsvis upplevelserika naturvårdsår som gått. Vi ”naturister” motverkar kanske allra bäst en hotande vinterdvala genom att i sofistikerad slottsatmosfär avnjuta egna och andras bilder från minnesvärda stunder under 2019. Skärpa och komposition i all ära men för oss är bildens innehåll det väsentliga, vilket bäddar för oväntade effekter och överraskningar, något som kan göra aftonen färgstark i mer än ett avseende. Ta med dina bästa bilder och bidra till resterna av förra säsongens julbord, analogt såväl som digitalt! Våra ”fotogena” värdinnor Birgitta Dahl och Karin Johansson undfägnar både skådare och visare med ekokaffe och dito te samt tur och retur kaka. Bildvärd är den fotografiskt högutbildade Kenneth Bengtsson som står på helspänn mot strömavbrott!

 

Mars

ÅRSSTÄMMA NUMMER 46
Fredagen den 13 mars kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Under det nya året 2020 vill vi uppleva en årsstämma som ska präglas av omsättning och förnyelse! Ett flertal av våra ledamöter har varit aktiva sedan Hedenhös och vår förening skulle säkerligen gå mot en ny vår om yngre entusiaster successivt tar över. Vår valberednings sammankallande kraft, Eva Elmberger 070-740 60 84 är ytterst mottaglig för friska förslag. Efter sedvanliga funktionärsval kommer vår egen glansfulle geolog Anders Eriksson att kåsera över ämnet Skydd, vård och nyttjande av kallkällor. Missa inte detta ”källfriska” evenemang liksom våra nygräddade ekosemlor, som bjuds till dito kaffe och te av våra generösa värdinnor Birgitta Dahl, Karin Johansson och Marianne Wiman, som önskar er välkomna till en inspirerande afton.

 

VÅRVANDRING PÅ JUNGFRUSUNDSÅSEN
Lördagen den 28 mars. Samling kl. 10.00 vid Ekebyhovs slottsparkering. (Obs! Sommartid!)

Som nämndes i höstprogrammet när vi fortfarande en förhoppning att Jungfrusundsåsen ska bli vårt första kommunala naturreservat. Med täta och oförtröttliga vandringar vill vi orientera och aktivera våra medlemmar i åsterrängen samt inte minst våra beslutsfattare i mötesrummen. Färdvägen går från Ekebyhovs vackra bokskog till de större barr- och blandskogarna nära Rödsten, vars strandområden är starkt kuperade med spår av gammal grustäkt, något som inte sällan är gynnsamt för lite ovanligare växter. Om vädret är gynnsamt kan en kaffekorg rekommenderas av våra välvilliga vandrarvärdar Kenneth Bengtsson och Bosse Nylén. En smidig handkikare kan sätta ytterligare guldkant på evenemanget.

 

April

FAGNING AV MUNSÖS VACKRASTE HAGE
Lördagen den 4 april. Samling kl. 10.00 vid entrén till reservatet Väsby Hage på norra Munsö nära färjeläget. Energismart samtransport med trängseltrivsel kl. 09.30 från kommunhuset Tappström alt Träkvista COOP.

De senaste årens blomsterprakt i Väsby Hages slåtteräng måste betraktas som ett resultat av våra årliga, vårliga ansträngningar i vårbrytningen. Vi får hoppas att tidigare års ”snöröjningar” i ängen bör vara ett minne blott. I stället hoppas vi att nyanlända sånglärkors, bofinkars och taltrastars jublande stämmor ska ge oss lust och inspiration till arbetet med att lägga grunden till en lyckad sommarslåtter. När vi och våra räfsor får ta igen oss en stund, kan vi unna oss en efterlängtad matsäck, gärna med inslag av vårprimörer, till vilka även våra föga fagra hejare till fagare, Kenneth Bengtsson och Bosse Nylén, bör räknas. Eftersom ”faga” lär vara ett gammalt gotländskt ord för ”feja”, borde väl det till arbete uppmuntrande ordet ”Heja” komma direkt från ”Haga”!?

 

SKÅDNING VID SVARTSJÖ DÄMME
Söndagen den 19 april. Samling kl. 08.00 vid kommunhuset Tappström för samåkning med anständig närkontakt. (08.30 vid Svartsjö slottsparkering).

Om väder och vind är på vår sida så här i mitten av april, kan Svartsjö dämme ha mycket att bjuda på i fågelväg. Från den diskret placerade plattformen har vi en ypperlig utsikt över omgivande land och vatten i det öppna jordbruks- landskapet. Vi hoppas på observationer av ett flertal sim- och dykänder, gäss, sångsvanar men även en och annan rovfågel som gärna gör regelbundna svep över betesmarker och vassbälten. Vadarsträcket är på gång och en eller annan tidig tätting kan säkert variera utbudet. Om tiden så medger, tar vi en tur till Svartsjö slottspark, där vi kan beundra den spirande vårfloran. MNF:s trivsamma ”trojka” Jan Sondell, Anders Eriksson och Urpo Könnömäki är tidigt på plats med fokuserade och nypolerade tuber. En vårfräsch matsäck i ryggsäcken är mums för magsäcken.

 

Maj

HUVUDUDDEN
Lördagen den 16 maj. Samling kl. 09.00 vid kommunhuset Tappström. Trivsam bilsamåkning utlovas. (09.30 vid reservatsparkeringen).

Huvududden är något av en ”doldis” bland sevärdheterna i vår illustra kommun. Den bildar tillsammans med området öster om Kärsödraget naturreservatet Kärsö. Huvududden utgörs av en höglänt åsrygg som bildar en smal udde ut i en viktig del av Mälaren, den så kallade Menhammarsviken. Viken, som är en välkänd och välbesökt fågellokal, hyser åtskilliga exklusiva häckande arter men får även under vår och höst ta emot långväga flyttare på resa i nordlig resp. sydlig riktning. Längst ut på udden har man fri sikt över vikens vassar och vatten. En kikare förhöjer skådarglädjen medan en matsäck är en garanti för vandringsglädjen anser glädjespridarna Kenneth Bengtsson och Anders Eriksson, som säger sig kunna ”hålla ångan uppe”…

 

ORKIDÉRIKEDOM VID SANDEMAR
Lördagen den 30 maj. Samling kl. 09.00 vid kommunhuset Tappström. Mysig bilsamåkning via Slagstafärjan utlovas.

I den sköna försommaren känns det rätt att vandra i markerna kring Sandemar för att njuta av blomsterprakt och fågelsång. I hagarna prunkar ”rutiga” kungsängsliljor tillsammans med Adam och Eva i gräddvitt och rödviolett samt diskreta men väldoftande nattvioler. De närbelägna rikkärren hyser exklusiviteter som ängsnycklar, kärrknipprot tvåblad och majviva. Är förutsättningarna gynnsamma kan vi få lyssna till kärrsångare, härmsångare, rosenfink och näktergal och från fågeltornet kan vi blicka ut över de vidsträckta strandängarnas vadare och änder. Bosse Nylén och Kenneth Bengtsson, som har påtagit sig den tacksamma rollen som färdledare, rekommenderar kikare, lupp samt klimatsmart matsäck i ryggsäcken.

ÅRSMÖTE
Årsmötet med Mälaröarnas naturskyddsförening går av stapeln söndagen den 31 maj klockan 14:00 i Ekebyhovs slottspark. Samling sker vid slottsentrén klockan 13:45.

 

Juni

DE VILDA BLOMMORNAS DAG I SVARTSJÖ SLOTTSPARK
Söndagen den 14 juni. Samling kl. 10.00 vid kommunhuset Tappström för miljösamåkning. En kvart senare vid slottets parkering.

Tillsammans med våra egna erfarna ”linnéaner”, Sture Nordmark och Pelle Johnsson, bekantar vi oss med försommarens sköna örter och väna blomster i Svartsjö slottspark, som så här i mitten på juni hyser åtskilliga intressanta, ovanliga och fagra örter, fint beskuggade av ek, lind, ask, alm och hassel. Vi gör också ett besök vid omgivande strandängar eller torrbackar och kommer med säkerhet att stöta på en eller annan intressant fågelart att beskåda eller avlyssna. Lupp, kikare samt en flora berikar turen, liksom en väl tilltagen matsäck. Den senare rekommenderas särskilt varmt av Sture och Pelle, som själva har en god aptit.

 

Juli

SOMMARNÖJE I VÄSBY SLÅTTERHAGE
Söndagen den 19 juli. Flexibel anslutning från kl. 09.00 vid entrén till reservatet Väsby Hage på norra Munsö nära färjeläget.

Denna sensommarsöndag avser vi att få närkontakt med ängsfloran, när den fortfarande prunkar.
Vi har kommit överens med markägaren om att låta ängsblommorna stå kvar till dess att viktiga växtarter hunnit fröa av sig. Vi hoppas att detta ska bli en botanisk högtidsstund. Kenneth Bengtsson, Magnus Fürst och Bosse Nylén rekommenderar en prydlig och sommarlätt matkorg.

OBS. Samtliga programpunkter sker i samarbete med STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN.

Viktigt att komma ihåg under våren:

Under våren 2020 planeras en botanisk kurs, där intressanta VÅRVÄXTER OCH VÅRSVAMPAR studeras på Mälaröarna med Bo Nylén som kursledare.
Anmäl dig så snart som möjligt till Vuxenskolans hemsida: www.sv.se/stockholm; klicka därefter på kommuner och välj Ekerö. Du kan även anmäla dig på telefon 08-120 551 00

ALPIN NATURVECKA PÅ WALLES FJÄLLHOTELL Vecka 31 (25 juli – 1 augusti)
Vandringar i Härjedalens fjäll och skogar, där vi möter intressanta fjällväxter, fåglar, svampar, däggdjur, urskogar och granna scenerier.
Anmälan direkt till Walles Fjällhotell 0684-201 00. Närmare upplysningar om detta äventyr till rimliga priser erhålls av ledaren Bo Nylén på tel: 070- 220 65 74.

OBS! Glöm inte att varje ny medlem i MNF är en delseger för miljön och ett välkommet bidrag till föreningen. Ring bara MNF (Bo Nylén) 070-220 65 74 eller Naturskyddsföreningens riksorganisation 08-702 65 00 och anmäl!z