Våren 2023

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL MNF:S PROGRAM VÅREN 2023!

Styrelsen önskar sina medlemmar god fortsättning på 2023!
Det gångna året 2022 har som alla säkert minns präglats av händelser som varit minst sagt oroande inte minst världspolitiskt men även miljömässigt. Särskilt obehaglig är Rysslands oprovocerade angrepp på Ukraina, en eskalerande krigshandling som ser ut att bli långvarig. Alarmerande är som vanligt polarisarnas – främst i Arktis – oväntat snabba avsmältning liksom den minskande arealen av permafrost på den sibiriska tundran. I tundrans ”djupfrysta” marklager utgör det ännu bundna metanet en tickande bomb. Frisläppt metan är en aggressiv påskyndare av växthuseffekten.

En torr och varm sommar har sänkt grundvattennivåerna mångenstädes i vårt land och i delar av Europa – läs Italien – har uttorkningen varit katastrofal.

En önskelista inför 2023 är i korthet att:
– En vapenvila kan uppnås i Ukraina
– Arbetet för att förhindra en ökning av växthuseffekten intensifieras såväl globalt, nationellt som lokalt.
– Kampen mot förödande bränder i Amazonas och Australien borde stå särskilt högt på agendan!
– MNF får många nya och gärna aktiva medlemmar

Värt att notera:
Beskärning av träden i Ekebyhovs äppelgenbank
Lördagen den 18 mars kl.10.00-16.00
Från och med kl.10.00 kan det löna sig att vara på plats och på närhåll kunna studera de flinka pomologernas arbete med renovering av trädens vildvuxna och ”devalverade” kronor.

Mälarö miljödag
Lördagen den 6 maj kl. 10.00 – 16.00 i Stenhamra

Denna dag samarbetar ett antal av kommunens ideella organisationer, däribland Mälaröarnas Naturskyddsförening, över temat Miljö i vår kommun. Alla hjärtligt välkomna!

Bo Nylén, ordförande

 

MARS

ÅRSSTÄMMA NUMMER 49
Fredagen den 24 mars kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Ett flertal av våra ledamöter har varit aktiva sedan Hedenhös och vår förening skulle säkerligen gå mot en ny vår om yngre entusiaster successivt tar över. Vår valberednings sammankallande kraft, Hans Terelius – 070 – 890 40 13, är ytterst mottaglig för friska förslag. Efter sedvanliga funktionärsval får vi lyssna till vår egen styrelsemedlem och framstående biolog, Thomas Lyrholm, som berättar om sina intryck från världskonferensen Biologisk mångfald i Montreal, där Thomas var en av deltagarna från Sverige. Skyddet av arter och eko-system har idag högsta prioritet för oss alla. Missa inte detta unika evenemang liksom våra nygräddade ekosemlor, som bjuds till dito kaffe och te av våra generösa värdinnor Birgitta Dahl och Karin Johansson som önskar er välkomna till en inspirerande afton.

 

APRIL

SKÅDNING VID SVARTSJÖ DÄMME
Lördagen den 15 april. Samling kl. 08.00 vid kommunhuset Tappström för samåkning med anständig närkontakt. (08.30 vid Svartsjö slottsparkering).

Om väder och vind är på vår sida så här i mitten av april, kan Svartsjö dämme ha mycket att bjuda på i fågelväg. Från den diskret placerade plattformen har vi en ypperlig utsikt över omgivande land och vatten i det öppna jordbrukslandskapet. Vi hoppas på observationer av ett flertal sim- och dykänder, gäss, sångsvanar men även en och annan rovfågel som gärna gör regelbundna svep över betesmarker och vassbälten. Vadarsträcket är på gång och en eller annan tidig tätting kan säkert variera utbudet. Om tiden så medger, tar vi en tur till Svartsjö slottspark, där vi kan beundra den spirande vårfloran. MNF:s välputsade skådare Anders Eriksson och Bosse Nylén är tidigt på plats med likaledes välputsade objektiv och okular. En vårfräsch matsäck i ryggsäcken är mums för magsäcken.

 

GEOLOGISK VÅRVANDRING SKYTTEHOLM
Söndagen den 23 april. Samling kl. 10.00 vid Bagarstugans parkering, nära Skytteholms kursgård. (Obs! Sommartid!)

Geologin utgör, som de flesta av oss säkert vet, grundförutsättningen för allt levande omkring oss.
Växter, djur och svampar har utvecklats som en följd av de geologiska processerna under årmiljonerna och spåren kan knappast studeras bättre än i vår kommun, där åslandskapet utgör ett dominerande inslag. Anders Eriksson, MNF:s ”urkunnige” men sannerligen inte ”uråldrige” geolog tar oss med till sina favoritställen, präglade av historiens vingslag. Anders kommer att förmedla värdefulla kunskaper om vår hembygd med utgångspunkt i åspartiet vid Skytteholm, ett område Anders känner särskilt väl. Som fågelskådare av födseln rekommenderar han även en lättburen kikare samt en fikapaus med kontemplation över geologins flydda eoner.

 

MAJ

BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN I VÅRPRAKT
Söndagen den 7 maj. Samling kl. 10.00 vid Brommaplans tunnelbanestation för vidare resa till Universitetet. Direktresenärer ansluter kl. 11.00 vid Plantagens entré.

Varmt välkomna till en efterlängtad vårvandring i Floras eget rike! Bergianska trädgården är en berömdhet i vår nationalstadspark, som måste besökas flera gånger om året vid olika tidpunkter. Denna botaniska högborg har alltid något intressant att erbjuda från vårvinter till senhöst oavsett väderlek. Växthus med exotiska interiörer hör också till sevärdheterna. En unik blandning av våra egna växter och arter från avlägsna kontinenter gör vandringen till en extra spännande upptäcktsfärd. Våra väl- och vårekiperade värdinnor Birgitta Dahl och Marianne Wiman tar emot vid Plantagens entré.

 

NÄKTERGALSVANDRING VID FAGRA TRANHOLMEN
Onsdagen den 17 maj. Samling kl. 19.00 vid Tranholmens parkering alt. kl.18.45 vid kommunhuset Tappström.

I vår ambition att besöka naturpärlorna i vår kommun med minsta möjliga tids- och energikrävande transporter, företar vi denna vardagsafton en vandring i de spännande busk- och gräsmarkerna vid Tranholmen. Målet är att få njuta av näktergalarnas välljudande konsert, där solisterna bör vara i högform och överbjuda varandra i konstfulla, melodiska ”broderier”. Andra sångare – kanske även MNF:are – inspireras sannolikt och stämmer in i den ”blandade” kvällskören. En prydlig och bebodd bäverhydda finns att studera närmare – utifrån, givetvis – i området, liksom ett flertal intressanta växter. Ciceroner för kvällen blir Barbro Alm, Birgitta Dahl och Kenneth Bengtsson, samtliga hängivet ”näktergalna”.

 

DET VÅRAS VID HJÄLSTAVIKEN OCH EKOLSUND
Lördagen den 20 maj. Samling kl. 08.00 vid kommunhuset Tappström. Möjlighet till trivsam bilsamåkning.

Denna förnämliga lokal beskrevs redan på 1700-talet av Linné, som framhöll dess rika bestånd av knölsvan, en raritet på den tiden. Sedan dess har mycket hänt och Hjälstaviken får i dag anses vara stockholmstraktens förnämsta fågelsjö. Här samsas rördrommar, tranor och ett flertal gåsarter med rallar, sumphöns, sim- och dykänder samt småvadare. Åtskilliga häckande rovfåglar har sina jaktmarker här, och ett flertal flyttare passerar detta stråk. Ett utmärkt fågeltorn ger besökaren möjlighet att spana in nästan hela viken. Om vädret och tiden så medger besöker vi även de botaniskt rika markerna nära Ekolsund och njuter av blomsterprakten. Hand- och tubkikare förhöjer turens utkomst liksom en matsäck, med inslag av vårprimörer.
MNF:s egna ”vårprimörer”, Magnus Fürst och Bosse Nylén bidrar med bestämningsbistånd.

 

JUNI

DE VILDA BLOMMORNAS DAG PÅ KUNGLIGA DROTTNINGHOLM
Söndagen den 18 juni. Samling kl. 10.00 vid stora parkeringen (Karamellan). Buss kan vara en god idé!

Tillsammans med våra egna inbitna ”linnéaner”, Sture Nordmark och Pelle Johnsson, bekantar vi oss med försommarens sköna örter och väna blomster i ett av våra två stolta världsarv. Drottningholmsparken må vara kulturpåverkad men hyser så här i mitten på juni åtskilliga intressanta och ovanliga vilda växter. Knotiga gamla ekar och bokar bildar tillsammans med vackra lindar, almar och avenbokar ett praktfullt arboretum som smakfullt inryms i det pittoreska systemet av dammar och kanaler, där olika sjöfåglar gärna vistas och låter sig studeras. Vandringen är lätt och väl anpassad för mindre konditionsstarka deltagare. Lupp, kikare samt en flora berikar turen, liksom en väl komponerad matsäck. Den senare rekommenderas särskilt varmt av Sture och Pelle, som själva har en god aptit.

 

JULI

SOMMARNÖJE I VÄSBY SLÅTTERHAGE
Söndagen den 16 juli. Flexibel anslutning från kl. 09.00 vid entrén till reservatet Väsby Hage på norra Munsö nära färjeläget. Vid tveksam väderlek: Ring och kolla med Birgitta Dahl – 073 322 59 60 – eller besök vår hemsida.

Denna sensommarsöndag avser vi att få kontakt med ängsfloran, när den fortfarande prunkar. Senare under säsongen hoppas vi att kunna engagera en smidig och skonsam slåtterbalk med dito förare, som ska slå och sköta räfsningen och på så sätt underlätta tillvaron för vår allt mattare och successivt minskande slåtterstyrka.
Vi har kommit överens med markägaren om att låta ängsblommorna stå kvar till dess att vi gemensamt bedömt tidpunkten för när viktiga växtarter hunnit fröa av sig. Vår förhoppning är att denna söndag ska bli en botanisk högtidsstund med ett minimum av svett och möda. De mat- och målmedvetna ledarna Birgitta Dahl och Marianne Wiman rekommenderar en prydlig och sommarlätt matkorg.

 

Viktigt att komma ihåg under våren:

Under våren 2023 planeras en botanisk kurs, där intressanta VÅRVÄXTER OCH VÅRSVAMPAR studeras på Mälaröarna med Bo Nylén som kursledare.

Anmäl dig så snart som möjligt till:
Vuxenskolans hemsida: www.sv.se/stockholm; klicka därefter på kommuner och välj Ekerö
Du kan även anmäla dig på telefon 08-120 551 00

 

Kom ihåg: Mälarö miljödag i Stenhamra den 6/5 kl. 10.00-16.00!

Glöm inte att varje ny medlem i MNF är en delseger för miljön och ett välkommet bidrag till föreningen.

Ring bara MNF (Bo Nylén) 070-220 65 74 eller Naturskyddsföreningens riksorganisation 08-702 65 00 och anmäl!

Bo Nylén, ordförande