Vårprogrammet 2017

PROGRAM FÖR MÄLARÖARNAS NATURSKYDDSFÖRENING
vår och sommar 2017

Det kompletta programmet finns som PDF – VÅRPROGRAM 2017


Februari

ÄPPELAFTON MED STURE
Onsdagen den 8 februari kl.19.00 i Ekebyhovs slott

Vår mångsidige botanist och mogne pomolog Sture Nordmark får denna afton fria händer att introducera oss i äpplets mysterier. Denna hävdvunna favorit för oss nordbor är särdeles intressant ur historiskt och ekologiskt perspektiv och en smak- och skönhetsupplevelse som saknar motstycke i frukternas rike. Sture har lovat att berätta inlevelsefullt om de olika sorterna, om ympning, om beskärning, om hanteringen samt inte minst om användningen i hushållet. Känner vi Sture rätt har han nog en eller annan överraskning att trolla fram ur sina vida ”äppelknyckarbyxor”!? Trots årstiden kommer kvällen inte bara att handla om vinteräpplen. Missa inte detta evenemang i ”Edens lustgård”!

 

Mars

ÅRSSTÄMMA NUMMER FYRTIOTRE!
Fredagen den 24 mars kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Under det nya året vill vi uppleva en årsstämma som utmynnar i omsättning och förnyelse! Ett flertal av våra ledamöter har varit aktiva sedan sjuttiotalet och vår förening skulle säkerligen gå mot en ny vår om yngre entusiaster successivt tog över. Vår valberednings sammankallande kraft, Eva Elmberger 070-740 60 84 är ytterst mottaglig för anständiga förslag. Efter uppfriskande styrelseval har Thomas Lyrholm, forskare på Naturhistoriska riksmuseet och medlem av vår styrelse, lovat att berätta om miljösituationen i Östersjön. Fiskar, sälar, fåglar, tumlare och gifter kommer att beröras. Missa inte det liksom våra nygräddade ekosemlor, som bjuds till dito kaffe och te av våra generösa värdinnor Birgitta Dahl och Ingegerd Moberg, som önskar er välkomna till en förnybar afton.

 
April

FLYTTFÅGELFEST VID LOVÖ KYRKA
Lördagen den 1 april.
Samling kl. 08.30 vid Lovö kyrka.

Miljösamåkning kl. 08.00 från kommunhuset Tappström .
Denna efterlängtade och exklusiva tradition innebär det första riktiga vårtecknet – tussilago och blåsippa i all ära – inte bara för oss MNF:are utan även för flyttfåglarna. Från kyrkbacken bör vi kunna välkomna sånglärka, skogsduva, ormvråk, tofsvipa och stare. Kanske några sångsvanar eller gåsplogar otåligt drar förbi under smäktande lockrop.  Det känns angeläget vara på ort och ställe när den första vågen av våra flyttfåglar hittat hem efter sin långa och strapatsfyllda resa. Vi vill också hedra deras granna vårdräkter med att våra huvudskådare Kenneth Bengtsson och Urpo Könnömäki infinner sig iförda oklanderlig vårskrud. Som lämplig rekvisita för övriga skådare rekommenderas kikare, gärna tubkikare.


FAGNING AV HAGEN
Söndagen den 9 april.
Samling kl. 10.00 vid entrén till reservatet Väsby Hage på norra Munsö nära färjeläget.

Energismart samtransport med trängseltrivsel kl. 09.30 från kommunhuset Tappström alt Träkvista COOP.
De senaste årens blomsterprakt i Väsby Hages slåtteräng måste betraktas som ett resultat av våra årliga, vårliga ansträngningar i vårbrytningen. Vi får hoppas att tidigare års ”snöskottningar” i ängen bör vara ett minne blott.  I stället hoppas vi att nyanlända sånglärkors, bofinkars och taltrastars jublande stämmor ska ge oss lust och inspiration till arbetet med att lägga grunden till en lyckad sommarslåtter. När vi och våra räfsor får ta igen oss en stund, kan vi unna oss en efterlängtad matsäck, gärna med inslag av vårprimörer, till vilka även våra fagra hejare till fagare Kenneth Bengtsson och Magnus Fürst bör räknas. De senare vet även att berätta att ”faga” lär vara ett gammalt gotländskt ord för ”feja”. Heja!


Maj

FÅGEL- OCH BLOMSTERVANDRING VID SVARTSJÖVIKEN
Lördagen den 6 maj.
Samling kl. 08.00 vid kommunhuset Tappström för smart och social samåkning alt. vid Svartsjö slott kl.08.30

Svartsjöviken får i dag anses höra till stockholmstraktens förnämsta fågel- och blomsterlokaler. Här ”minglar” i maj månad rördrommar, tranor och ett flertal gåsarter med sim- och dykänder samt småvadare. Ett flertal häckande rovfåglar har sina jaktmarker här, medan andra flyttar förbi till sina hemtrakter längre norrut. Ett större fågeltorn ger besökaren möjlighet att spana in nästan hela viken, medan en plattform vid Dämmet öppnar för mera sofistikerade detaljstudier. Efter fågelskådningen njuter vi av blomsterprakten i den botaniskt rika Svartsjöparken, där färggranna sippor trängs med olika nunneörter, vårlökar och ramslökar. Hand- och tubkikare förhöjer turens utkomst liksom en matsäck med vårprägel. MNF:s Urpo Könnömäki och Bosse Nylén bidrar med benäget bestämningsbistånd.


MAJLÖRDAG VID ISBLADSKÄRRET

Lördagen den 13 maj.
Samling kl. 08.00 vid
kommunhuset Tappström. Trängre miljö- och trivselbilsamåkning föreslås.

Vi väljer denna sköna majmorgon att söka oss mot mera urbana områden. Det skådarvänliga Isbladskärret, en pärla i ”fickformat” bland Nationalstadsparkens begivenheter, hyser en rad intressanta fågelarter som inte skyggar för närgångna skådare. Snatterand, skedand och kricka samsas på en begränsad vattenyta med svarthakedopping, smådopping, rörhöna och vattenrall samt en och annan småvadare. Stora hägerkolonier försvarar sina bosättningar i de omgivande trädkronorna under ett ständigt oväsen. Även botaniska begivenheter finns att studera längs stränderna, som prydligt avtecknar sig mot en fond av Östersjöns bräckta böljor. Djurgårdens traditionsmättade kultur- och naturmiljöer förväntar sig en matsäck, som sträcker sig långt bortom svettiga ostmackor och Pommac.

Juni

DE VILDA BLOMMORNAS DAG PÅ ELDGARNSÖ
Söndagen den 18 juni.
Samling kl. 09.00 vid Eldgarnsös reservatsparkering. Miljösamåkning
från kommunhuset Tappström kl. 08.30.

Tillsammans med våra egensinnigt självutnämnda ”linnéaner” Sture Nordmark och Bosse Nylén, bekantar vi oss med rara örter och väna blomster i det tilltalande naturreservatet Eldgarnsö, ett reservat som vår förening en gång i tiden tog initiativ till att instifta. Floran är här rik och varierad från tidig vår till sommar och mäktiga bestånd av ädla lövträd som ek, alm, ask, lind och hassel bekransar ett större odlingsområde, där många betesdjur varsamt mumsar med mjuka mular. Vandringen är lätt och väl anpassad även för mindre konditionsstarka deltagare. På vägen kommer vi med största säkerhet att stöta på en eller annan intressant fågelart att skåda eller lyssna på. En väl tilltagen matsäck rekommenderas varmt av Sture och Bosse, som själva har en god aptit

 

Juli

SOMMARVANDRING TILL SLÅTTERHAGEN

Söndagen den 23 juli.
Flexibel anslutning från kl. 09.00 vid entrén till reservatet Väsby Hage på norra Munsö nära färjeläget. Vid tveksam väderlek: Ring och kolla med Kenneth Bengtsson 070-776 05 57 eller besök vår hemsida.

Denna sommarsöndag avser vi att frångå våra traditioner i slåtterängen. Våra liar och räfsor får vila för får, om fåren själva får bestämma. Grovarbete med slåtterbalk låter sig inte längre utföras av olika skäl och ängsarealen har blivit alltför stor för vår alltmer ”överåriga” och successivt minskande styrka av liemän och räfsare. I stället har vi kommit överens med markägaren om att låta ängsblommorna stå kvar till dess att vi gemensamt fastställt den optimala tidpunkten för när ägarens matfriska får kan ta itu med slåttern. Vår förhoppning är att denna söndag kunna studera och njuta av sommarblomstrens fägring innan betet börjar. Kenneth Bengtsson och Bosse Nylén rekommenderar en prydlig och sommarlätt matkorg

 

Viktigt att komma ihåg under våren:

Under våren 2017 planeras en botanisk kurs, där intressanta VÅRVÄXTER OCH VÅRSVAMPAR studeras på Mälaröarna med Bo Nylén som kursledare.

Anmäl dig så snart som möjligt till:

Vuxenskolans hemsida: www.sv.se/stockholm; klicka därefter på kommuner och välj Ekerö

Du kan även anmäla dig på telefon 08-120 551 00

 

Båtresor med tonvikt på fåglar och växter är planerade under våren med den trivsamma och sjösäkra passagerarbåten M/S Josephine, som har kapacitet att nå ut till så svårtillgängliga platser i ytterskärgården som Svenska Högarna eller Huvudskär liksom till avlägsna öar i Mälaren. Kunniga guider finns alltid med på ”kryssningarna”.

Det går utmärkt att ringa och boka på telefon nr

08-661 88 80 alt hemsida www.josephine-charter.com

 

ALPIN NATURVECKA I HÄRJEDALEN PÅ WALLES FJÄLLHOTELL

Vecka 31 (29 juli – 5 augusti)

Vandringar i Härjedalens fjäll och skogar, där vi möter intressanta fjällväxter, fåglar, svampar, däggdjur, urskogar och granna scenerier.

Anmälan direkt till Walles Fjällhotell 0684-201 00. Närmare upplysningar om detta äventyr till rimliga priser erhålls av ledaren Bo Nylén på tel: 070- 220 65 74.

 

Glöm inte att varje ny medlem i MNF är en delseger för miljön och ett välkommet bidrag till föreningen.

Ring bara MNF (Bo Nylén) 070-220 65 74 eller Naturskyddsföreningens riksorganisation 08-702 65 00 och anmäl!