2010 års aktiviteter

Program 2010

Så här var våra program under år 2010. De senaste överst.

Höstvård av Malmviks blåsippsbacke

 

Blåsippor i Malmviks blåsippsbacke. Foto byn

Lördag den 13 november 2010.

    

 

Vi är många som varje vår njuter av färgprakten i Malmviks blåsippsbacke.  Efter samråd mellan markägare, Skogsstyrelsen, Ekerö kommun och MNF åtnjuter backen idag  ett starkt skydd mot ödeläggande avverkning. Det finns ett Naturvårdsavtal mellan markägaren och Skogsstyrelsen. Sedan många år har MNF engagerat sig för att hålla backen fri från döljande och skuggande sly. Vi var en liten grupp som under ett par timmar med olika redskap röjde en stor del av backen. Nu väntar vi bara på våren för att få lön för mödan.

Moss- och lavvandring på Jungfrusundsåsen.
Lördag den 23 oktober 2010.

Mossor och lavar är en mer anonym del av vår växtvärld i skog och mark. Sture Nordmark tog oss med på en vandring genom fuktig granskog och torra hällmarker. På en kort sträcka fick vi lära oss 17 olika mossarter och 18 olika lavar. Sture berättade om deras intressanta egenskaper och en helt ny och fascinerande värld öppnades när vi kikade genom luppen. Dessutom bjöd Sture på kuvertbröd bakade på islandslav. Mums!

 

Höststräck vid Hjälstaviken Söndag den 3 oktober 2010.
Tretton MNF:are fick uppleva en vacker höstdag med mängder av spännande fågelobservationer. Tusentals gäss, bl a säkert mer än tusen vitkindade gäss samt även mängder av grågäss. På spången genom vassområdet hördes skäggmes. Tranor var en annan fin upplevelse.

Alla äpplens dag i slottsparken
Söndag den  19 september 2010.
Det kom många till Ekebyhov för att se alla äppelsorterna och lära sig hur man klipper äppelträden. Det blev en fin höstdag.

SVAMPUTSTÄLLNINGEN 2010

Årets svamputställning helgen den 11-12 september blev en stor succé. Markerna var fulla med svamp och på utställningen i sjöscoutlokalen vid Bryggavägen kunde man se 457 sorters svamp utlagda på 21 bord. Detta är troligen den största utställningen någonsin i stockholmstrakten. Ett stort tack till alla som plockade och bidrog till att det blev så många arter. På söndagsmorgonen var cirka 20 plockare ute tillsammans med Barbro Alm och Bo Nylén.

SLÅTTERGILLE I SOMMARHAGEN
Söndag den 15 augusti 2010  i slåtterhagen i Väsby hage på Munsö.
Den årliga slåttern är en förutsättning för den rika floran i slåtterhagen. Bland annat finns rikligt med toppjungfrulin och krissla samt ängsskära, värdväxt för den hotade fjärilen ängsskäreplattmalen. Gräset var slaget på fredagen och hade torkat något när vi räfsade ihop det doftande höet och skapade 18 stora vålmar. Det kändes bra att få vara delaktig i ett viktigt naturvårdsarbete.

Slåttern sker i samråd med markägaren Christina Falk och länsstyrelsen.

VILDA BLOMMORS DAG PÅ FÄRINGSÖ
Söndag den 20 juni 2010 vid Svartsjö slott.

Sveriges botaniska förening arrangerar varje år exkursioner på denna dag. Sture Nordmark visade oss de blomsterrika lokalerna kring Svartsjö. (Foto Kenneth Bengtsson)

NATURRESA TILL GOTLAND   Torsdag – söndag den 27 – 30 maj.
Vi var 19 medlemmar som kom iväg på MNF:s Gotlandsresa och fick fyra innehållsrika dagar. Vi bodde intill stranden på öns sydöstra hörn på Holmhällars pensionat och gjorde dagsutflykter i den södra delen av ön. Bara landskapet i sig är en upplevelse men Bo Nylén guidade hos till många fina reservat, vart och ett med sin karaktär. Markerna var täckta med fältsippor och S:t Persnycklar i tusental. Bland andra arter kan nämnas ett stort antal orkidéer såsom göknycklar, Adam och Eva, alpnycklar, svärdsyssla, storsyssla, krutbrännare, brudsporre, och tvåblad, vidare våradonis, vejde, kustruta, strandkål, kärrtörel, m.m. Bland fåglar såg vi bland annat svärta, gravand, snatterand, en ruvande skedand, silvertärna, rosenfink och skärfläcka. Anne-Marie Björn hjälpte oss att artbestämma insekter som ängsringspinnarlarver, purpurmott och myrlejon.

Här är några bilder från Gotland: Holmhällars raukområde (Austregalten) och Heligholmen, fältsippa och krutbrännare. (Foto byn)

 

   

VÅRVANDRING PÅ ELDGARNSÖ        Lördag den 15 maj.

Eldgarnsö i vårskrud hör till de  verkliga sevärdheterna i vår vackra kommun. Anne-Marie och Magnus guidade oss genom hagar och lövskogar. Vårärt, lungört, tandrot och vipppärt var några lundarter som vi fick se. En gök satt fint i en trädtopp och hoade. Anne-Marie visade oss ett Eldgarnsö vi aldrig uppmärksammat tidigare. I diket fanns hästigel, nattsländelarver, dykare, skräddare och posthornssnäcka (se bilden nedan). I strandskogen satt en sumpvivel på en ormbärsplanta (se bilden nedan). Ett par lokalerför sälgsandbi såg vi också. Sandbina bevakades noga av ett gäng gökbin och flera exemplar av stor svävfluga. Dessa är kleptoparasiter, d v s deras larver lever i binas bon och äter upp sandbinas pollenförråd. Och troligen sandbilarven också.
Anne-Marie framhåller att Eldgarn (liksom våra sandtag i kommunen) är en viktig plats för trängda arter av mindre modell. Öppna sandytor minskar och rödlistade arter trängs undan. Ekerö kommun har många grustäkter där hotade arter får en sisa utpost. Verkligen något att värna om. (Foto byn)

Vårfåglar vid Kyrksjön    Den 2 maj 2010
Kyrksjön i närheten av Bromma kyrka är en av våra anonyma oaser i förortsmiljö, diskret insprängd i ett villaområde. Kyrksjölöten är naturreservat sedan några år. Denna soliga och kyliga vårmorgon fick vi uppleva många fina observationer, t ex ett tiotal svarthakedoppingar, årta, spelande skäggdoppingar, rörhöna, gråhäger och många andra fågelarter. Medan vi fikade på en brygga läste Margareta en egen naturbetraktelse. På bilderna kan man se skäggdoppingarna, sothöna, stenknäck och svarthakedopping. Foto Benjamín Ribalta Stanford.

 

 

NATUR OCH KULTUR VID SVARTSJÖ SLOTT
Lördag den 17 april 2010

 

Projektet Svartsjö slott med park och omgivningar är en av vår kommuns viktigaste och mest framgångsrika naturvårdssatsningar. Här finns allt från fågelrika betade sankängar till blomsterrika lundar och hagar.
Vi var 15 morgonpigga MNF:are som fick uppleva en innehållsrik förmiddag vid Svartsjö dämme och Svartsjö slottspark. Fiskgjuse, ormvråk, brun kärrhök, sparvhök, tornfalk, sångsvan, knipa (vackert spelande), kricka och många fler fågelarter fick vi se och höra. I slottsparken blommade blåsippa, vitsippa och nunneörter medan ramslöken bara hade hunnit komma upp med de smakrika bladen. En huggorm försökte värma sig vid dikesrenen. På en trädsstam kröp hundratals rostbruna skinnbaggar av arten eldlus, en skinnbagge som kommer fram tidigt på våren.

FAGNING I HAGEN
Söndag den 11 april kl 10 i slåtterhagen i naturreservatet Väsby hage på Munsö.

En fagning på våren är en förutsättning för slåtterängens fortsatta välmåga och blomsterprakt. Vår målsättning: den ekologiska rikedomen skall öka för varje år.

Vi var 7 medlemmar som samlades för att räfsa löv, ta bort grenar och skotta bort komockor denna kylslagna vårmorgon, som senare blev varm och skön när solen kom fram. Vi kände oss väl tillfreds med att kunna vårda den del av hagen där de mest värdefulla, sällsynta växterna finns, men vi önskade att vi varit fler så att större ytor hade  kunnat befrias från löv som hämmar grästillväxten. Förutom den spirande växtligheten fanns mycket att glädjas åt: fågelsång och fågelobservationer. I himlen över oss sågs samtidigt två havsörnar, en ormvråk och en fiskgjuse. Sparvhök fanns också, och på vägen till Munsö en brun kärrhök, alltså rikligt med rovfågel. Tranor och sångsvan – alltid lika vackra och imponerande. Tänk att få se så mycket fåglar utan att behöva stå och frysa!

STÄMNINGSFULL ÅRSSTÄMMA
Fredag den 19 mars i Ekebyhovs slott.
Vid den kretsstämman avhölls sedvanliga årsmötesförhandlingar. Den nya styrelsen innehöll mest veteraner, men också ett parnya namn. Kicka på Styrelse i listan till vänster så får du se vilka som ingår i styrelsen,  Efter förhandlingarna visade Urpo Könnömäki på magnifika bilder från sin resa i Alaska förra året. Sedan sedan bjöd föreningen på semlor.

FÅGELLIVAT VID LOVÖ KYRKA
Lördag den 20 mars. Traditionsenligt träffades vi morgonen efter årsstämman vid Lovö kyrka för att från kyrkbacken få se de tidiga vårfåglarna.

KAFÉDAG PÅ SLOTTET
Söndag den 7 februari kl 12 – 16 på Ekebyhovs slott.
Kl 14 berättade Anne-Marie Björn om Mälaröarnas lönnmördare och visade bilder från mistlarnas fascinerande makro- och mikrovärld. Ett välbesökt och uppskattat evenmang. Många besökare botaniserade även i det rikliga kafébordet. TACK till alla som hjälpte till!

DET AVPORTRÄTTERADE ÅRET 2009
Fredag den 15 januari 2010 på Ekebyhovs slott.
Vi fick se många fina bilder både från när och fjärran. Som t ex från Vietnam, Amazonas och Stockholms skärgård.