Vår hantering av dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla 25 maj 2018 i hela EU. Den ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL).

 

Dina rättigheter enligt GDPR:

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har även rätt att få dina registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat åt dig. Hör av dig till vår registeransvariga Birgitta Dahl (e-post: snf.malaroarna@gmail.com) om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

 

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi sparar bara dina personuppgifter, namn och adress, så länge du är medlem i Naturskyddsföreningen. Uppgifterna används för att kunna skicka information och program till dig. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.