Aktuella miljöfrågor

MNF:s medlemmar är engagerade i många miljöfrågor. Det gäller bland annat skogsavverkningar inom Ekerö, nya detaljplaner, vägfrågor som Förbifart Stockholm och Ekerövägen väg 261. Klicka på bilderna här nedanför att få veta mer.

 

Skogsfrågor

Vi följer upp alla avverkningsanmälningar som kommer till Skogsstyrelsen och som gäller Ekerö.

Läs mer

Strandskydd

Bland annat genom granskning av nya detaljplaner vill MNF bevara strandskyddet i vår kommun.

Läs mer

Vägfrågor

MNF har under många år informerat om att Förbifart Stockholm är ett projekt som försämrar miljön.

Läs mer

Kommunens detaljplaner

MNF får all nya förslag till detaljplaner på remiss.

Läs mer

Remiss-svar och andra skrivelser

MNF svarar på remisser bl a från Ekerö kommun om t ex detaljplaneförslag och skickar skrivelser t ex till Skogsstyrelsen om avverkningsanmälningar.

Läs mer här.

Valet 14 sept 2014.

MNF ställde tre frågor till de politiska partierna i Ekerö. Läs deras svar

Läs mer.

Grustäkt

Inom Ekerö kommun finns flera båda gamla och aktiva grustäkter. För närvarande söker Sand & Grus AB Jehander förlängt tillstånd för Löten på norra Munsö.

Läs mer här.