2011 års aktiviteter

Program 2011

Våra programpunkter under året 2011, med de senaste överst.

Våra vilda bär   

Blåbär. Foto Kenneth Bengtsson

Fredag den 25 november kl 19.00 i Ekebyhovs slott.

Många gånger får våra vilda bär oförtjänt stå i skuggan av odlade ädlingar som äpplen och päron. Sanningen är att de verkligt nyttiga och smakliga naturprodukterna finns att hämta i skog och mark. Bosse Nylén visade verkligt läckra bilder på alla Sveriges vilda bär. Det var delikata bär, goda bär, smaklösa bär, oätliga bär, lite giftiga bär och mycket giftiga bär. Bär vackert och smakligt serverade i snygga skålar.  Mycket fick man lära sig. Vilda bär som skogshallon har sin motsvarighet i odlade, större hallon. Jordgubbar har sitt ursprung i en korsning av två vilda smultronarter, en nordamerikansk och en sydamerikansk. En härlig kväll.

 

Medelhavets orkidéer

Sparrissyssla. Foto byn

Fredag den 11 november i Ekebyhovs slott. Det blev en spännande kväll när Bo Nylén berättade om orkidéer i medelhavsområdet. En del av arterna finns även i Norden, men de flesta arterna finns bara längre söderut. Vackra färger och former, och det gäller inte minst de olika arterna av Ophrys. Endast en art av flugblomster finns i Sverige men kring Medelhavet finns närmare hundratalet arter och underarter med de mest fantastiska blomformer.

Blåsippsbacken

 

En del av gänget som röjde i blåsippsbacken. Foto Kenneth Bengtsson.

Nu har en grupp inom MNF röjt sly och tagit bort nedfallna grenar i Malmviks blåsippsbacke och därmed skapat bättre växtförhållanden för blåsipporna. När vi efter några timmars arbete i höstsolen såg ut över backen, nu fri från sly (se bilden här nedanför), så kände vi glädje och att det varit mödan värt. Informationsskylten är också ny.

 KRETSLOPP PÅ WIGGEBY GÅRD

 

MNF:are lyssnar till Håkan Eriksson och Terry Lee Eriksson. Foto Kenneth Bengtsson

Lördag den 8 oktober 2011.

Denna oktoberlördag besökte vi Wiggeby gård på Färingsö, där 2010 års Östersjöbönder Håkan och Terri Lee Eriksson bor och verkar. Håkan och Terri tog emot oss tillsammans och berättade om hur man faktiskt kan driva ett storjordbruk (600 ha!) med ett starkt engagemang för natur och miljö. Den prestigefyllda utmärkelsen är resultatet av en satsning på nästan total återvinning av gårdens inventarier parallellt med en spannmålsproduktion i större skala. Vi fick se en omfattande kompostering, hur sopsand renas och återanvänds och hur spillvirke från olika delar av kommunen bidrar till uppvärmningen. Vi blev verkligen imponerade av hur ett miljötänkande genomsyrar all verksamhet trots de mycket stora dimensionerna inte bara i traktorer och annan utrustning utan i hela jordbruket. Modern datateknik gör det möjligt att detaljstyra traktorer (med GPS) och styra att exakta mängder av kväve tillförs allt efter behovet i olika delar av fältet. Så mycket som möjligt av organiskt material återförs till jorden, liksom fosfor. Oönskat läckage från åkermarken motarbetas på olika sätt. Håkan och Terri skapar också ett arboretum med ovanliga träd intill bostadshuset. Det blev en oerhört intressant, tankeväckande och imponerande eftermiddag.   Ett stort tack till våra värdar!

Bilderna visar eldstaden i en panna som levererar 1 megawatt energi och eldas med rötter samt en provsittning i en datoriserad traktor.

 

 

Lördag den 8 oktober 2011 Ett spännande besök på en stor modern lantgård som drivs miljövänligt. Ägarna Håkan och Terry Lee Eriksson har fått utmärkelsen 2010 års Östersjöbönder för sitt arbete med miljö och kretslopp.

Dämmet och tornet

Svanfamilj. Foto Kenneth Bengtsson

DÄMMET OCH TORNET Lördag den 24 sept. Svartsjö dämme hör numera till Stockholmstraktens klassiska fågellokaler höst som vår. Det blev en vacker brittsommarmorgon med många fina observationer. Förutom sånglärkor och ängspiplärka kan det nämnas cirka 400 tofsvipor och närmare 100 grågäss i viken

Äpplen och päron i slottsparken Söndag den 18 september. Päronen fick för första gången vara med  under den årliga äppeldagen på Ekebyhov. Som vanligt var det vandring genom genbanken och demonstration av hur man beskär sina fruktträd. Hade man tagit med sig egna frukter kunde man få veta vilken sort det var.

Mälaröarnas stora svamputställning 10-11 september.   Klicka här för att läsa mer om svamputställningen och se fina bilder. Slåtter i Väsby hage

Söndag den 14 augusti 2011 — Slåttern i Väsby hage gynnades av fint väder och av hela fjorton aktiva deltagare/slåtterarbetare. Vi räfsade hö och byggde upp 24 vackra välformade hövålmar. En ko med kalv hade brutit sig in i hagen och de blev utkörda när de ville äta från vålmarna. Stängslet reparerades. Efter 4 timmars arbete var vi mycket nöjda med vårt dagsverke och det fina resultatet.

Vilda blommors dag 2011

Söndag den 19 juni blev en regnig dag. Trots detta kom en skara växtintresserade medlemmar för att lyssna till Sture Nordmark, som guidade genom Svartsjö slotts marker och särskilt leddde gruppen längs med strandkanten i Svartsjövikens restaurerade inre del. Utflykten avslutades med ett besök i en närbelägen torrbacke, där det bland mycket annat intressant också växte nattviol.

 

Aftonvandring vid Tranholmen

Söndag den 22 maj

En vacker, litet sval vårkväll fick vi uppleva vårens första näktergal. Det var uppmärksammat till och med i dagspressen att många vårfåglar ännu inte har kommit till Sverige, men dagen före vår vandring kom näktergalen till Tranholmen.

Vi fick även lyssna till många andra fåglar som t ex lövsångare, trädgårdssångare, svarthätta, sävsångare och gulsparv. Urpo ställde in sin tubkikare och vi fick i närbild se bl a en gråhäger i strandkanten. Över oss flög ladusvalor och tornsvalor. En innehållsrik kväll, även om fåglarna nog uppskattade myggsvärmarna mer än vad vi gjorde.

 

GÖKOTTA I ÄLBY HAGE Lördag den 14 maj 2011

Det blev en fin morgon i hagen med mängder av vårblommor på marken som rödkämpar och svartkämpar, vårfingerört och majvernonika. Häggen blommade och vildapeln var i knopp. Bland fåglarna i hagen märktes svartvit flugsnappare, rödhake, steglits och stenknäck. Som avslutning visade Urpo hur han på ett känsligt sätt anpassat sin trädgård till naturens förutsättningar. En verklig upplevelse!

Det enda som fattades var en gök!

 

Fagning av vår fagra hage Söndag den 17 april 2011

Somrarnas blomsterprakt i slåtterängen ger besked om att en regelbunden fagning ger resultat. Det var fin vårdag när  vi var några (dock alltför få) som räfsade gamla löv och hoptovade rester från förra årets hövolmar. Allt släpades bort från slåtterängen för att ge utrymma för en ny gröda till sommaren. Komockorna slängdes ut utanför stängslet för att minska kvävegödningen. Fåglarna sjöng och Anne-Marie hittade dyngbaggar och andra intressanta insekter. En kopparödla slingrade i väg och en padda beundrade blåsipporna (foto Anne-Marie Björn).

Årsstämma och Lovö-fåglar

 

Sångsvanar över Lovö. Foto Kenneth Bengtsson

VÅR ÅRLIGA STÄMMA Fredag den 25 mars kl 19 i Sjöscoutlokalen mitt emot MASK-backen.

Styrelsen gavs förnyat förtroende. Ordförande Bo Nylén redogjorde engagerat för verksamheten det kommande året. Sture Nordmark diskuterade svårigheterna att få fler aktiva medlemmar, men många stödjande medlemmar (f n 1.081 st) ger dock oss ett bra stöd, bl a för de synpunkter vi framför till myndigheter både lokalt och i regionen. Sedan följde en skön bildvisning av Anne-Marie Björn på temat Trädgårdens mångfald i mikroformat. Semlor avslutade som vanligt i denna afton.

 

FLYTTFÅGLARNAS ÅTERKOMST TILL LOVÖ KYRKA Lördagen den 26 mars kl 9 vid Lovö kyrka.

En tradition morgonen efter kretsstämman. Det blev  en klar och vacker, kylig vårmorgon med många fina fågelobservationer. Barbro meddelar att man bland annat fick se och höra följande arter: Sångsvanar, två mindre sångsvanar, tofsvipor, starar, skogsduvor, sjungande sånglärkor, ormvråkar, grågäss och kanadagäss. Barbro hörde bofinken samma eftermiddag.

Valarna – våra största däggdjur

Onsdagen den 9 mars

Thomas Lyrholm, forskare vid Riksmuseet och medlem i MNF:s styrelse, har under flera år studerat genetiken hos dessa havens giganter. Thomas berättade om sin forskning med många fina bilder. Det blev en högintressant afton.

I antarktiska farvatten

Onsdag den 23 februari

Bosse Nylén berättade om en fascinerande expedition från Eldslandet via Falklandsöarna och Sydgeorgien till Antarktis. Vi fick se fantastiska bilder på växter och djur. Endemiska växter blandat med sådant som engelsmän och valfångare fört dit. Albatrosser och ett stort antal pingvinarter. Och mycket mera. En spännande kväll.  Upplands flora

 

Bokens omslag.

Fredag den 4 februari 2011

Den nya landskapsfloran över Uppland är ett mäktigt verk på 900 sidor som väger 3 kg!  Det ligger 20 års arbete bakom med inventering av alla delar av landskapet och sammanställning av alla data. Boken är innehållsrik med beskrivningar av varje art, kartor över utbredningen och fotografier av växter och biotoper.Vår medlem Sture Nordmark har varit med om att inventera och han berättade om floran, bl a med tonvikt på resultatet  för Ekerö kommun. Sture hade rapporterat flera fynd som saknar motsvarighet i andra delar av landskapet. Med vackra bilder, hembakt fika och sång till gitarr gjorde Sture detta till en minnesvärd kväll.

Mina bästa bilder från år 2010

 

Renar i Oviksfjällen. Foto byn

Fredag den 21 januari 2011.

Vi fick se många fina och spännande bilder från när och fjärran.