2013 års aktiviteter

MNF:s aktiviteter under 2013 (senaste överst)

ÅRETS BILDER
Torsdagen den 28 november kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

DSCN3775  Purpurknipprot vid Stora Vika (foto byn)

Det var åter dags att få försjunka i behagliga minnen från det år som gått.  Vi fick se mängder av spännande och vackra bilder från många olika platser, från Island och Grönland, från Turkiet, från Frankrike, från Mörkö och inte minst från våra egna hemtrakter. Vi blev påminda om många fina aktiviteter som MNF arrangerat under året, som t ex utflykterna till Häverö i Roslagen och Stora Vika på Södertörn.

ORKIDÉER OCH ANDRA VÄXTER I TURKIET
Onsdagen den 13 november i Ekebyhovs slott

Bockyxne  Bockyxne (foto byn)

Bosse Nylén visade spännande bilder dels från bergen i landets södra delar nära de stora badorterna vid Medelhavet, dels från de mer genuina bergstrakterna i Turkiets nordöstra delar. Några orkidéer var mycket sällsynta, alla var mycket vackra. Mest spektakulära var nog de olika arterna av flugblomster, släktet Ophrys, där blomman liknar en insekt i starka färger. Konstigt nog var kyrkogårdar en vanlig fyndplats. Kanske är det en biotop med lång kontinuitet. Ledare för resan var några av Sveriges främsta orkidéexperter med god kännedom om lokalerna i Turkiet.

KAFÉDAG PÅ EKEBYHOVS SLOTT
Söndagen den 20 oktober  i Ekebyhovs slott

Många medlemmar hade bidragit till ett dignande kafébord som väckte alla gästers beundran. Alla bord var vackert dekorerade med humlekvistar. Anne-Marie Björn visade bilder på småkryp av alla de slag med humoristiska inklipp. En rolig och spännande timme med vackra flugor och läskiga spindlar i extrem närbild. I entrén visade Sture Nordmark exempel på vanliga arter av mossor och lavar, arter som vi lätt kan hitta på Mälaröarna.

BLAND FLADDERMÖSS OCH LÄDERLAPPAR
Onsdagen den 16 oktober i Ekebyhovs slott

Fladdermusforskaren Jens Rydell berättade om sina studier av fladdermöss i olika världsdelar. I Sverige har vi 19 arter, men i tropikerna kan det finnas flera hundra arter i ett land. En del är stora som de fruktätande flygande hundarna, andra är mycket små och väger bara några gram. Jens berättade hur man bl a i Tyskland hade uppmärksammat att fladdermössen söker insektsföda vid vindkraftverken och att bara vid ett kraftverk kan flera hundra dödas under ett år. Men forskning har visat att riskerna uppträder bara vid vissa tider på dygnet och vid vissa låga vindhastigheter. Därför går dett att skapa avtal med vindkraftföretagen att stoppa kraftverket när dessa risker uppträder utan att det medför väsentliga ekonomiska förluster. Jens bilder av mängder av olika arter var helt fantastiska.

LAVAR OCH MOSSOR I MASSOR
Söndagen den 6 oktober i Färentunaskogen på Färingsö.

Sture Nordmark var vår ciceron – detta är hans hemmaskog – med betoning på hur vi skall kunna känna igen de vanligaste arterna av mossor och lavar. Vädret var fint och det hade nyligen regnat så mossorna var verkligen till sin fördel sin vackra gröna färger. Grå renlav, gul renlav och bägarlav är bara några exempel på de arter vi fick se.

ÄDLA ÄPPLEN I SLOTTSPARKEN
Söndag den 15 september på Ekebyhovs slott.

Rött äpple KB 130910  Äpple KB 130911

Vi fick chansen att lära oss skilja på olika äppelsorter och var med under en instruktion av hur man kan beskära sina fruktträd för bästa skörd. (Foto Kenneeth Bengtsson)

MÄLARÖARNAS ÅRLIGA SVAMPUTSTÄLLNING

Lördag-söndag 7-8 september i sjöscoutgården

Bo Nylen KB 130908 200Foto Kenneth Bengtsson
Sommaren har varit varm och torr och det fanns farhågor att det inte skulle bli många arter på årets svamputställning. Men det finns arter som gynnas av torka och därför blev det en annorlunda utställning med en del arter som vi sällan hittar under andra år. Totalt blev det 279 olika arter, vilket är anmärkningsvärt med hänsyn till förutsättningarna. Några av våra medlemmar har verkligen en fantastisk förmåga att se svamparna ute i skog och mark. Tillfälligheter kan även spela in: Kalle snubblade intill en gammal ihålig ek och såg då att det växte en gul svamp inne i trädet. Det var en saffransticka, som är mycket ovanlig. Så det blev två dagar med både vackra svampar i många olika färgnyanser och andra mer oansenliga, men desto mer biologiskt intressanta. Bägge dagarna gav Bo Nylén en inspirerande introduktion till utställningen.

Kantareller byn saffransticka byn
Bosse kåserar BYN 130908 mönjesvamp
Kantareller, saffransticka, Bosse berättar om svamparna, mönjesvamp (mönjeröd skålsvamp). Foto Bengt Y

**********************************************************************

HÖSTBLOMSTER I BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN
Söndag den 1 september.

Bergianska trädgården är en oas i Stockholms utkant väl värd ett besök från vårvinter till senhöst. Vi blev en liten skara växtintresserade som fick uppleva en fin sensommardag med många vackra och spännande växter. I avdelningen för köksväxter såg vi imponerande jätteexemplar av matnyttiga arter, både kända och okända. I örtagården blommade kryddväxter och läkemedelsväxter. Det fanns också exempel på hur dessa växter kunde färga garn. Vejde är ju en känd färgväxt, men här hade man använt även andra växter som till exempel ringblomma. Bortom Victoriadammens näckrosor har Bergianska för ett par år sedan återskapat en våtmark som följs och dokumenteras noggrant. Vi njöt av dahliornas färgprakt intill Victoriahuset och efter paus med matsäck vid den italienska terassen vandrade vi vidare längs sjön till den japanska dammen och upp över ett av fjällen. Vi såg mycket men ändå finns det delar av den stora trädgården kvar att uppleva vid ett nytt besök.

 kronärtskockaKronärtskocka. rudbeckia byn Rudbeckiarabatten nära den italienska terasen.

Slåtter i Väsby hage 2013

Slåtter 4 Hövolmar Väsby hage 420 Slåtter 13 Väsby hage 420
Slåtter 5 Väsby hage Slåtter 2 Sex av tio slåttergubbar 420
Foto Kenneth Bengtsson

Det blev en fin slåtterdag med vackert väder. 12 MNF:are räfsade och skapade 24 vålmar hö – ett rekord! Dagen började dock med att slåtterfolket fick köra ut fem kalvar som hade trängt sig igenom staketet och kalasade på hö inne i slåtterängen. Länsstyrelsens entrepenör hade lagat staketet i våras men det var tydligen otillräckligt. Se Kenneths fina bilder så förstår du hur bra det blev. Kom gärna och var med nästa år!

FJÄRILSTUR TILL STORA VIKA
 Lördagen den 6 juli

Stora Vika ligger på Södertörn strax söder om Sorunda och är bland annat känt för en stor cementindustri med stora kalkbrott. Verksamheten har upphört, men den kalkrika berggrunden har skapat förutsättningar för en unik flora och fauna. Den torra tallskogen runt de vattenfyllda kalkbrotten för tankarna till Gotland.

Här finns stora mängder av bl.a. blodnäva, kungsmynta, backvial och nicktistel, och den mycket sällsynta, vaniljdoftande purpurknipproten blommar i stora mängder.  Vi MNF:are njöt av den ovanliga blomsterprakten och dofterna.

Purpurknipprot KB Spenört KB 130707 420
Guldbagge KB 130707 420 Videört Lysemaccia KB 130707

Purpurknipprot och spenört,  gräsgrön guldbagge och videört (foto Kenneth Bengtsson)

I  samma trakt finns chans att få se den stora apollofjärilen. Det är en riddarfjäril med svarta och röda fläckar på de vita vingarna. Vingspannet kan bli upp till närmare 9 cm. Den har blivit allt ovanligare i Sverige och är fridlyst och rödlistad. Vi väntade länge på att den skulle visa sig på en tidigare känd lokal, och vi hade nästan gett upp då den plötsligt dök upp på sin revirhävdande runda. Den kom flera gånger i långsam flykt och vi fick alla möjlighet att se den  på nära håll.  (Foto Per Johnsson)        En härlig upplevelse!
APOLLO - 420

Stora Vika är en plats som man gärna återvänder till.

Orkidéprakt i Roslagen

Lördagen den 15 juni.

Sexton MNF:are gav sig iväg till norra Roslagen för att besöka två naturreservat: först Häverö-Bergby och sedan Häverö prästäng. De ligger i jämnhöjd med Grisslehamn, men på fastlandet. Häverö-Bergby är ett fuktigt granskogsområde och här fann vi mängder av guckusko i full blom. Tvåblad växte ymnigt, vidare såg vi skogsnycklar, nattviol och nästrot. Bland icke-orkidéer kan nämnas tandrot med sina svarta groddknoppar och sårläka.

11 Guckusko   12 skogsnycklar

Guckusko och skogsnycklar.

Häverö prästäng ligger vid havet på en udde i Singöfjärden. Det gamla kulturlandskapet vårdas genom bete, fagning och slåtter och syftet är att slå vakt framför allt om lövängar och lövskog (med de flesta svenska ädla lövträd). Markfloran är mycket artrik. Efter en matpaus vandrade vi genom den blommande lövängen med spännande orkidéer som brudsporre, grönkulla, och flugblomster.

13 skogsnycklar   14 brudsporre

Skogsnycklar och brudsporre.

Majvivan var nästan överblommad och i den fuktiga ängen växte tätört. I torrare backar i kanten av ängen fanns en färgprakt med natt och dag, solvända, blodnäva, backklöver, skogsvicker, vildlin, kattfot, solvända och en sensation: fältgentiana i blom.

17 fältgentiana   18 foto

Fältgentiana och ivriga fotografer.

19 natt och dag    20 blodnäva

Natt och dag (även kallad lundkovall, eller den svenske soldaten). Vårtbitarnymf i en blodnäveblomma.

Vår ledare Sture Nordmark visade oss flera olika arter av daggkåpa, mer eller mindre håriga. Genom lövskogen kom vi till strandängarna med havtornsbuskar, höskallra, mandelblom och strandkrypa.

21 strandkrypa   22 fagerrönn

Strandkrypa och fagerrönn.

På klipporna fanns svartbräken och vid strandkanten det sällsynta, endemiska trädet fagerrönn. Vi letade i skrevorna efter den ovanliga lilla blomman hällebräcka, men den hade torkat bort i år.

Det blev en härlig sommardag med många upplevelser, inte bara åtta olika orkidéarter utan många andra vackra och ovanliga arter i denna speciella, kulturberoende biotop.   (Foto Bengt Y Nilsson)

Vandring på Eldgarnsö — Eldgarnsö, vårt rika reservat

Lungört   Vårärt

Lungört Foto Kenneth Bengtsson              Vårärt   Foto Kenneth Bengtsson

Söndag den 26 maj 2013

Nästan 20 personer fick uppleva en vacker senvårsdag i en vandring kring delar av Eldgarnsö. Anne-Marie Björn guidade oss bland vårens växter och visade oss ett stort antal av skalbaggar och andra insekter man kan finna i en lund. Desmeknopp har fyra gröngula små blommor i ett fyrkantigt huvud med en femte blomma på toppen. En rödlistad växt som det var roligt att få se. I diket hittade vi på vattenblink, en ståtlig vattenväxt släkt med gullvivorna. En hästigel följde med opp ur vattnet. Helt ofarlig. Tandrot, trolldruva, lungört, vårärt och vippärt tillhör också lundvegetationen.Göken hördes.  Efter en härlig fika bland blommande mandelblom och vårfingerört fick vi se en lokal för sandbi, ett solitärt bi. Där flög även det rödlistade svartpälsbiet. Enstor svävfluga svävade över bilokalen för att läga sina ägg i binas bo. På vägen tillbaka till parkeringen njöt vi av näktergalen, och nog fanns det ytterligare en skalbagge att se när vi kom åter till bilarna, en allövbagge, vackert glänsande. Andra insekter var rödsköldad asbagge, och olika trollsländor. I en gammal sälg fanns spår efter myskbock och sälgvedbock. Hackspetten hade hackat efter deras larver.

Bilder från Eldgarnsö den 26 maj 2013. Foto Bengt Y och Anne-Marie.
Eldgarnsö1 AM 130526
   Eldgarnsö2 AM 130526
Fikapaus

Lövgetingbock 282   Desmeknopp först 282
Anne-Marie visar en skalbagge, en lövgetingbock.  Desmeknopp, en rödlistad lundväxt.

stor svävfluga AM 130527   Råbock AM 130601
Stor svävfluga Foto Anne-Marie            En blyg råbock Foto Erica LaMare

Alla barns dag på Ekebyhovs slott

Lördag den 25 maj 2013

Rädda barnen Ekerö arrangerade dagen, och MNF deltog med information om naturen. Vid ett bord i solen utanför slottet kunde barn och vuxna få se imponerande pantersniglar och flera olika snäckor, som gärna ville smita från sina skålar. Anne-Marie hade också mängder med vackra skalbaggar, bärfisar och flugor, vilka glänste i alla färger. Detaljerna i insekternas mönster kunde man se i en stereolupp. Vidare fanns svarta frön från nunneört med en tydlig vit fetknopp som lockar myror att sprida fröna. Marianne hade kottar och kvistar och annat från parken. Det var inte så många besökande, men de som kom var entusiastiska.

Fagningen blev inställd – snön täckte slåtterhagen!    Söndagen den 14 april kl. 10.00

Väsby hage 14 april 2013 -420
Se ovan hur det såg ut i slåtterängen den 14 april. Våren är åtminstone 2 veckor försenad och stora delar av ängen var täckt av snö och andra delar stod under vatten.

Måndag den 6 maj hade det torkat upp och vi var ett gäng på 6 medlemmar som genomförde fagningen. Det var en underbar vårdag med sol och fågelsång. I slåtterängen blommade mängder av vitsippor och vårlök. Små låga violer visade sig vara sandviol, som vi inte tidigare har noterat i hagen. Vi räfsade som vanligt torra löv och tog bort en död enbuske. Det blev ett fint resultat. Den av länsstyrelsen anlitade entrepenören kom och tog mått för nytt staket runt hagen. Se bilderna tagna av Anne-Marie och Bengt (sista bilden).

Fagning1 AM 130506 domherre  Fagning2 AM 130506 420

Fagning3 AM 130506  Fagning5 AM 130506

Fagning6 AM 130506  Fagning7 AM 130506

Flyttfåglar vid Lovö kyrka (och Svartsjö ängar)

Femton solvärmda MNF:are upplevde en vacker vårvinterförmiddag först vid Lovö kyrka och sedan vid ängarna kring fågeltornet vid Svartsjöviken. Vid Lovö kyrka hörde vi den första lärkan och såg några grågäss, skogsduva och sångsvan. En älg gick tryggt över fältet och ett rådjur lät sig beskådas i tubkikaren. Det var dock ganska få fåglar, och vi fortsatte till Svartsjö. På strandängarna, som MNF medverkat till att återställa, betade 400 grågäss och bland dem gick även några sädgäss, bläsgäss och spetsbergsgäss. Ett stort antal sångsvanar såg vi också, liksom starar, lärkor och tofsvipor. I den blå himlen svävade en fjällvråk och senare flög en trana förbi på väg norrut. En perfekt exkursion, också en mångårig tradition såsom första aktivitet efter årsmötet.

I väntan på fåglarna kunde man studera de vackra lavarna på gravstenarna.
 Lovö kyrka 2 april 13 420  Lovö kyrka lavar 13 420

Författare: Bengt Y Nilsson

MNF HÅLLER VÅRSTÄMMA fredag den 22 mars 2013

Årets kretsstämma följde traditionerna. Förhandlingar, föredrag med bilder och fika med semlor. Styrelsen omvaldes (med undantag för Martin Karlsson som flyttat till Luleå). Reviderade stadgar för kretsen antogs enhälligt. Anna-Marie visade sina fantastiska insektsbilder, denna gång med temat getingar. Mycket fick vi lära oss; inte visste vi att det fanns så många olika getingarter i Sverige, en del solitära och en del sociala (som bygger getingbon). Stort tack till Anne-Marie för allt du berättade om de fascinerande getingarna (och även om deras parasiter).

——————————–

FÅGLAR VID STOCKHOLMS STRÖM   Lördag den 16 februari.

Det blev en liten skara MNF:are som blandade sig med de stressade lördagshandlande stockholmarna i centrum. I Stockholms ström fick vi se bl a skrattmåsar med varierande huvudfärg från mörkt chokladbrunt till ljust ljusbrunt (de som flyttar till Afrika under vintern förlorar sin bruna huvudfärg), storskrak, knipor, vigg, sothöns samt en vit gräsand. Gemensam picknick-lunch blev en fin avslutning.
……………………………………………………………….

BILDER FRÅN EN FÖRGÅNGEN ERA

Fredag den 11 januari på Ekebyhovs slott.

Vi fick se många spännande bilder både från vårt närområde och från andra världsdelar.

 

.