Avverkningsanmälan Lisselby 1:5

Lisselby 150217 4 karta aLisselby 150217 5 karta

Avverkningsområdet omges av en blå linje och är markerat med en pil på kartan till höger.

Läs här om MNF:s synpunkter.