Floravård

Liten digitalis
Liten fingerborgsblomma vid Tillflykten. Foto B Y Nilsson.

Om Du hittar någon av nedanstående sällsynta växter på Mälaröarna bör Du kontakta ”vår” floraväktare Sture Nordmark. Tel 08-560 42815.
Sture har varit  medlem av styrelsen för Stockholms Botaniska Sällskap, och han har varit aktiv i tillkomsten av Upplands flora, en enastående landskapflora. Du kan också ringa honom om du vill köpa floran till ett bra pris.

Rödlistade och/eller sällsynta arter

Fältkrassing, Lepidium campestre (vägkanter, gräsbackar, skräpmark)

Hjärtstilla, Leonurus cardiaca (gårdar, hönsgårdar, trädgårdar, skräpmark)

Paddfot, Aspergo procumbens (komposter, gödselhögar, hönsgårdar, skräpmark)

Ulltistel, Onopordum acanthium (gårdar, skräpmark)

Vit kattost, Malva pusilla (gårdar, rabatter, grönsaksland, skräpmark)

Skär kattost, Malva neglecta (gårdar, rabatter, grönsaksland, skräpmark)

Nässelsnärja, Cuscuta europaea (parasit på bränn-nässla)

Odört, Conium maculatum (gårdar, vägkanter, skräpmark)

Riddarsporre, Delphinium elarum (åkrar, tomter, skräpmark)

Sanddådra, Camelina microcarpa (åkrar, vägkanter, grusgropar, skräpmark)

Sminkrot, Lithospermum arvense (åkrar, renar, gårdar, grusgropar)

Spikvallmo, Papaver agremone (åkerkanter, rabatter, jordhögar)

Blåklint, Centaurea cyanus (sädesåkrar, vägkanter, skräpmark)

Luden johannesört, Hypericum hirsutum (lövskogar, bryn)

Mistel, Viscum album (växer på många lövträd och buskar)

Korskovall, Melampyrum cristatum (bryn, ängar, vägrenar)

Pukvete, Melampyrum arvense (gräshedar, åkerrenar)

Ryl, Chimaphila umbellata (äldre barrskogar, hedtallskog, rullstensåsar)