Höstens program 2014

Mälaröarna naturskyddsförening 40 år

Jubileumsprogram Hösten 2014

 

HEMLIG AVLYSSNING AV VÅRA FLADDERMÖS

Torsdagen den 4 september. Samling kl. 20.00 vid Svartsjö slotts parkering. Samåkning kan erbjudas kl. 18.45 från kommunhuset Tappström.

Denna förhoppningsvis milda och stilla afton är det meningen att vi ska få ta del av fladdermössens mystiska läten under sin osynliga insektsjakt. Evenemanget blir en spännande uppföljare – ”live show” – till förra årets fängslande föredrag i ämnet. För ändamålet har MNF investerat i en bärbar detektor, som kan omvandla fladdermössens ”ohörbara” signaler till frekvenser, som även medlemmar med nedsatt hörsel kan uppfatta utan svårighet. Våra välorienterade ”batmen” Tomas Lyrholm och Kenneth Bengtsson, som bistår med det praktiska, kalibrerar mottagaren och finjusterar kanalerna. En andaktsfull afton i celeber miljö för oss alla, inte bara för vampyrvänner. 

JUBILEUMSSVAMPUTSTÄLLNING PÅ VALDAGEN

Lördag-söndag 13-14 september kl. 11.00-16.00 i TräsjöGården, sjöscouternas hus vid Jungfrusund.

Efter en sommar med sol och tropikvärme börjar lågtrycken ta över med regn och åska. Från slutet av augusti bör vi ha goda svampskördar att vänta i skog och mark om klimatomslaget håller i sig. För att ge extra eftertryck åt den viktiga valdagen – 14 september – har vi förlagt vår jubileumsutställning just till denna helg. Konceptet är glasklart: Först går man till vallokalen och lägger sin röst, gärna på politiker som är beredda att ta stort miljö- och naturvårdsansvar. Sen går man på svamputställning, där frukterna av ekologiska strävanden ligger utställda på borden invid Rörmaren. Kl. 14.00 båda dagarna kåserar Bosse Nylén över de olika svamparnas ekologi, förekomst, ätlighet och giftighet. Välkomna, gärna med egna korgar, där lömskt skiljs från ofarligt med största ansvar av våra jourhavande svampkännare, Bosse Nylén och Barbro Alm.

FÄSTINGAR OCH RÅDJUR

Onsdagen den 1oktober kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Två effektiva överlevare i vår fauna, fästingar och rådjur, har steg för steg flyttat fram sina positioner i vår närmiljö. Eftersom effekten av dessa varelsers ökning ingalunda är problemfri, borde det vara högintressant för var och en att få ta del av de senaste forskningsrönen, inte minst avseende rådjurens roll vid spridningen av fästingar och fästingburna sjukdomar. Zoologen och forskaren Ulrika Alm Bergvall, medlem i MNF, berättar med välkänd skärpa och inlevelse om dessa biologiska motpolers inbördes förhållande och spekulerar förhoppningsvis över hur eventuella miljö- och klimatförändringar kan tänkas påverka deras – och vår! – fysiska framtid. Omistligt, oavsett om man ser dessa väsen som gosedjur eller gissel.

ÄVENTYR I HAVSBANDET

Lördagen den 4 oktober. Samling kl. 08.30 vid kommunhuset Tappström alt. kl. 08.45 vid Jungfrusunds färjeläge. Samåkning prioriteras. Vi delar på färje- och bränslekostnad.

Denna oktoberlördag ägnar vi i första hand åt fågellivet vid Tullgarnsnäs. Området är naturreservat och ett välkänt utflyktsmål för skådare under både vår och höst. Det kännetecknas av vida strandängar och mader, där främst olika vadare trivs. På näset finns även en stor och vacker, kalkrik lund, där många krävande växter och svampar påträffas. Vi vandrar längs en prydlig led och spanar efter olika höststräckare i fåglarnas värld utan att blunda för rara representanter för Floras rike. Den erfarne skådaren Urpo Könnömäki svarar för att arterna blir rätt identifierade i såväl hand- som tubkikare. Mättande matsäck är ett måste!

JUBILEUMSVÅRD AV BLÅSIPPSBACKEN

Lördagen den 11 oktober. Samling kl. 10.00 vid kommunhuset Tappström för sparsam samåkning.

Den praktfulla blåsippsbacken i Malmvik var överdådigare än någonsin denna jubileumsvår och gav oss ett entydigt svar på att våra årliga, höstliga omsorger inte varit förgäves. Vi vänner av väna anemoner har inte sällan svårt att slå oss till ro, utan fortsätter oförtrutet denna oktoberlördag att med varsam hand förbättra förutsättningarna för både gamla och nya sipplantor att vakna upp och blomstra efter sin långa vintersömn. Kanske är endast en liten puts eller svepande översyn tillräcklig detta år. MNF:s vårdansvariga, Bengt Nilsson och Kenneth Bengtsson, lovar att nödvändiga och nyservade redskap ska finnas tillgängliga.

VÅRA SVENSKA ORKIDÉER.     OBS ÄNDRAT PROGRAM    

Onsdagen den 22 oktober kl. 19.00 i Ekebyhovs slott 

Sven Hansson är en av Sveriges främsta kännare av orkidéer, både svenska och sydeuropeiska, som han har studerat under många år. Denna kväll kommer han att berätta om orkidéer ur olika aspekter och visa spännande bilder. En kväll du inte får missa! Det planerade föredraget om Seychellerna kommer vid ett senare tillfälle.
Svens orkidé red
Svartlöganyckeln, en ny orkidéart som Sven Hansson har beskrivit nyligen.

JUBILEUMSKAFÉ PÅ SLOTTET

Söndagen den 9 november kl.12.00 – 16.00 i Ekebyhovs slott

Mälaröarnas Naturskyddsförening har denna novembersöndag glädjen och äran att stå som värd för intresseföreningens kaféverksamhet, där Marianne Wiman är dagens värdinna. Våra jubileumsbakverk är komponerade med utsökt smak i samklang med ekologiska ambitioner liksom även våra varma och kalla drycker. Parallellt med kaféverksamheten pågår en sevärd moss- och lavutställning signerad Sture Nordmark. Sture svarar också vänligt på besökarnas många kniviga frågor, företrädesvis rörande utställningen. Kl. 14.00 visar Bosse Nylén en bildkavalkad från en Kretaresa under den gångna våren, där i första hand floran – läs orkidéerna – hamnar i fokus. Hjärtligt välkomna till bords!

BILDER FRÅN ETT JUBELÅR!

Onsdagen den 26 november kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Det bör kännas avkopplande att få försjunka i behagliga minnen från det jubileumsår som gått. Vi ”naturister” förbereder oss kanske allra bäst för den stundande vinterdvalan genom att i ståndsmässig slottsatmosfär avnjuta egna och andras bilder från minnesvärda upplevelser under 2014. Skärpa och komposition i all ära men för oss är bildens innehåll det väsentliga, vilket bäddar för oväntade effekter och överraskningar, något som kan göra aftonen färgstark i mer än ett avseende. Ta med dina bästa bilder från jubileumsåret och bidra till säsongens första julbord, analogt såväl som digitalt! Våra jubilerande värdinnor Birgitta Dahl och Ingegerd Moberg undfägnar både skådare och visare med ekote och dito kaffe samt turochreturkaka.