Jehanders skrivelse till domstolen 151009

Sand & Grus AB Jehander ansöker om förlängt tillstånd för täkt i det gamla grustaget vid Löten på Norra Munsö. Ärendet behandlas i Mark- och miljödomstolen  vid Nacka tingsrätt. Bolaget har framfört sina argument i en skrivelse i början av oktober. De har även lämnat en rapport om radioaktiv strålning i området.

Löten skrivelse från Jehander 151009

Löten radioaktiv strålning 151009