Judarskogens naturreservat i Bromma

Judarskogen – ett naturreservat nära Ekerö

Judarskogen med sjön Judarn blev Stockholms stads första naturreservat 1995. Området ligger söder om tunnelbanan mellan stationerna Åkeshov och Ängbyplan. Sjön ligger centralt och omges av skogspartier och ängsmarker. Det finns ett nät av promenadstigar. Syftet med reservatet är att skydda De Geer-moränerna, utveckla och bevara den biologiska mångfalden samt att säkerställa att området kan användas för friluftsliv. Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-området ska man skapa en gynnsam miljö för den större vattensalamandern. Även om alsumpskogen i i området anses ha för dålig kontinuitet i dagsläget för att vara skyddsvärd så är planen att utveckla området så att den i framtiden uppfyller kriterierna för skyddsvärd naturtyp enligt Natura 2000.

En grupp från MNF besökte reservatet måndag den 11 april 2016. Det var en solig vårdag, stora bestånd med blåsippor lyste i slånsnåren. I västra delen av sjön passerade vi ett parti med lövsumpskog och möttes av ett starkt och ovanligt ljud. I vatten låg hundratals åkergrodor och spelade. De var orädda och nyfikna, vände huvudena mot oss så att vi såg delar av den blåfärgade parningsdräkten. Judarskogen är en ideal miljö för groddjur; här finns alla grodarter i Stockholm representerade. Till och med den större vattensalamandern kan man få se. För att säkerställa att grodor och salamandrar skall trivas har man skapat dammar för dem. För några år sedan flyttades 100 individer av större vattensalamander från Olovslundsdammen till en damm vid Judarn. När de hade fortplantat sig flyttades de tillbaka till Olovslund.

Vid stigen som går runt sjön finns många informationstavlor, vilka bland annat beskriver de Geer-moränerna och den av inlandsisen skapade, kraftiga blockterängen med stora flyttblock och många mindre stenblock. Andra bilder visar hur mycket högre vattnet stod när inlandsisen drog sig tillbaka för 10.000 år sedan. Ännu på vikingatiden kunde man segla från Brommaplan till Ängbybadet genom ett sund. Judarn är en rest av detta sund.

Sjön är 3,6 m djup och i den simmar aborre, mört och ruda (man får fiska om man har fiskekort). Denna dag såg vi sothöns, gräsand och en rörhöna. En taltrast följde oss hoppande på marken.

Ett besök i Judarskogens naturreservat kan verkligen rekommenderas. Se Kenneth Bengtssons fina bilder.

160412 Grodlek Judarn KB  160412 Åkergroda Judarn KB  160412 Morän Judarn KB
Grodlek (bild 1-2). Mossövertäckta stenblock i en de Geer-morän (bild 3)

160412 Paus i vandringen KB  160412 Vid Judarskogen KB 160412Taltrast KB
I reservatet finns ett flertal rastplatser, några där man kan grilla (bild 4). Vi studerar en av informationstavlorna (bild 5).  En taltrast  följde oss nyfiket (bild 6).