Kungsberga 8:17 och 9:28

Två mindre områden på norra Färingsö utan kända höga naturvärden.

Kungsberga 8 17  o 9 28