Lovö-Edeby, MNF:s yttrande

Ekerö den 23 mars 2015

 

Till Skogsstyrelsen

Avverkningsanmälan/ansökan Box 7 351 03 Växjö

Kopia till Länsstyrelsen Stockholm, Ekerö kommun.

 

Synpunkter från Mälaröarnas naturskyddsförening avseende avverkningsanmälan A 8528-2015-2247 och A 8530-2015-2247.

Mälaröarnas Naturskyddsförening har besiktigat nämnda områden på Lovö som avverkningsanmälningarna avser.

Vi har kunnat konstatera att områdena är synnerligen viltrika och därför viktiga för bestånden av älg, rådjur och vildsvin. Dessutom går en populär och vacker vandringsled – Fornstigen – genom ett av områdena, vilket ytterligare höjer områdets bevarandevärde.

Det känns angeläget att de skogliga ingrepp som Trafikverket avser att göra utförs med ”fingertoppskänsla” och med största möjliga hänsyn till natur och miljö, inte minst med tanke på Lovös status som naturreservat.

För Mälaröarnas Naturskyddsförening

Bo Nylén                              Bengt Y Nilsson