Måndag den 20 april 2015

En liten grupp måndagsvandrare fick uppleva vackra backsippor i stora mängder på lokalen nära Mörbybadet, samt fina fåglar vid Dämmet i Svartsjö: en pilgrimsfalk, krickor i stora flockar, snatteränder, skedand m.m. I Svartsjöparken blommade Skånsk nunneört/Hålnunneört.

Kenneth tog fina bilder.

Backsippa Mörby KB 150420

Backsippor Mörby KB 150420

Skånsk nunneört KB 150420