Naturreservat och utflyktsmål

 

 

Höstfärger KB 131105
Höstfärger. Foto Kenneth Bengtsson.

NATURRESERVAT I EKERÖ KOMMUN

På nätet finns en hel del information om naturen på Mälaröarna. Här är några exempel som gäller naturreservat m.m. Antingen kommer Du direkt fram till önskad information eller så får Du klicka på Ekerö i en lista. Längst ned kan du läsa om Jungfrusundsåsen.

I Ekerö kommun finns elva naturreservat, nämligen Adelsö-Sättra, Bonavik, Björkö, Djurgård, Eldgarnsö, Gåsholmen, Husby, Huvududden, Skansholmen och Väsby hage. Under 2014 tillkom ett nytt  reservat som omfattar natur och kultur på Lovö. Mer information får Du genom att klicka på länken till länsstyrelsen.

Naturreservat i Ekerö kommun

Se ett exempel på en ganska färsk skötselplan:  Bonavik, skötselplan

Naturminnen i Ekerö kommun
Ekebyhovseken är det största trädet i Stockholms län. Den är ett skyddat naturminne, liksom flera andra stora ekar vid t ex Gällstaö. Ett annat naturminne är bivargslokalen i sandtaget nära Kärsö gård. Klicka på Naturminnen för att få mer information från länsstyrelsen om länets naturminnen.  Naturminnen

Natura 2000-områden i Ekerö kommun
Bevarandeplaner  för Natura 2000-områden på Mälaröarna har nyligen blivit klara. Klicka på länken så kommer en lista på Natura 2000-områden i Stockholms län.    Natura 2000

Utflyktsmål i Ekerö kommun
Länsstyrelsen har en publikation med utflyktsmål i vårt län. Tre av dessa finns på Mälaröarna, nämligen Eldgarnsö på norra Färingsö (nr 14), samt Väsby hage och Huvududden på Munsö (nr 15 och 16). Klicka på Utflyktsmål.  Utflyktsmål

JUNGFRUSUNDSÅSEN

Jungfrusundsåsen är ett naturområde med många fina naturkvaliteter i Ekerö tätort. Ett område för många olika fritidsaktiviteter. Det är vår förhoppning att åsen skall inom snar framtid kunna avsättas som ett kommunalt naturreservat. Som ett led i förberedelserna för detta har MNF och andra föreningar varit engagerade i kommunens projekt ”Tätortsnära natur” med rubriken ”Lokala naturvårdssatsningen” som syftar till att förstärka åsens naturvärden och rekreationsvärden. Den 11 maj 2008 invigdes Jungfrusundsåsens friluftsområde.

Läs mer på kommunens hemsida.