Nya detaljplaner i Ekerö kommun

MNF granskar förslag till nya detaljplaner och lämnar synpunkter till kommunen.

Detaljplaner 2013

Brunna handelsområde.

Fjällmussling
Fjällmussling som lever på döda träd kan man finna nära Lidl i det s k Brunna handelsområde. Foto B Y Nilsson.
fjällmussling2

Läs mer om Brunna handelsområde!

Detaljplaner 2015
Program för Ekerö centrum. Kommunen har i maj 2015 presenterat ett förslag till omdaning och utvidgning av centrumområdet vid Tappström. Läs MNF:s synpunkter (2015-08-03): Program för Ekerö centrum. Yttrande från MNF. pdf