Storskrakarna lyfter utanför Sandudden.

151103 KB Storskrakar
Foto Kenneth Bengtsson
Kenneth fångade dem på bilden just när de springande och flaxande kommer upp i luften.

”Om senhösten flocka sig storskrakarna i vissa större insjöar …..och bedriva fiske på ett ganska sevärt sätt. I långa linjer med noggrann rättning mota de under plask, vingflax och smådykningar fiskstimmen in mot stränderna, där de så plötsligt bryta ordningen i ledet och under dykningar kors och tvärs hugga in på den koncentrerade fisken.”

Erik Rosenberg i Fåglar i Sverige (1953).