Strandskydd

Bryggan KB 130123
Bryggan. Foto Kenneth Bengtsson.

Utvidgat strandskydd.
En ny lag från år 2009 skärper kraven på att få utöka strandskyddet från det generella 100 m från stranden till max 300 m från stranden. Inom Ekerö kommun finns långa strandsträckor som enligt MNF måste ha ett fortsatt utvidgat strandskydd. MNF kommer att till länsstyrelsen lämna synpunkter och information, vilken bygger på de naturinventeringar som MNF och kommunen genomfört 1988 och 2002. De nu gällande gränserna för strandskyddet finns dokumenterat i kommunens översiktsplan. Gå in på nedanstående länk och bläddra till sid 113 så hittar du en karta. En linje markerar gränsen för strandskyddet och man ser skillnaden mellan allmänt strandskydd 100 m och utvidgat på 300 m. http://www.ekero.se/Global/Bygga_bo_miljo/Kommunens_planarbete/OP/Del4_OP_sid99-130.pdf?epslanguage=sv