Vårkollen

I tidskriften Vilda växter, som ges ut av Svenska botaniska föreningen, kan man i nr 1, 2015, bl a läsa om Fenologinätverket, där flera universitet, myndigheter och naturorganisationer ingår. Nätverket samlar in data om den biologiska växtsäsongen. Därför arrangerar man ”VÅRKOLLEN”. Många växtintresserade gick ut i naturen under Valborgshelgen och letade efter blommande tussilago, sälg, vitsippa, blåsippa och hägg, samt lövsprickande björk. Detta rapporterades på Vårkollen.se, för att vi bättre skall kunna följa hur klimatförändringar påverkar oss och växtsäsongen. Häggens blomning har t ex tidigarelagts en vecka jämfört med för 50 år sedan.

Läs mer på naturenskalender.se. Där kan du välja olika växter och på en karta se hur långt lövsprickning och blomning kommit, inte bara för de ovan nämnda växterna utan även för andra.

 

Fenologi (från grekiskans phainesthai, komma i dagen, bli synlig), botanisk och zoologisk term för läran om de periodiska företeelsernas uppträdande inom växt- och djurriket.