Bättre resursutnyttjande i trafiken

Lösningen på storstädernas trafikkaos är inte gigantiska nyinvesteringar, utan bättre resursutnyttjande. Med en interaktiv reseplanerare som låter alla trafikanter välja bästa vägen – med samtliga färdsätt – kan storstadstrafiken bli både effektivare och miljövänligare, skriver forskarna Anders Gullberg och Anna Kramers på DN Debatt den 13 april 2015.

Trafiksystemet i Stockholm kan beskrivas med tre ord: ineffektivt, opålitligt och miljöfarligt. Det gäller inte bara Stockholm utan de flesta andra storstäder.

Klicka här för att läsa hela debattinlägget!