Ojnareskogen

I dagens SvD (23 april 2015) finns ett debattinlägg av fyra professorer i nationalekonomi (!) som framhåller att det låga och kortvariga värdet av kalkbrytning måste vägas mot det betydligt större naturvärdet och den större mängd arbetstillfällen som skapas av turism på Gotland. Bevarandet av en naturtyp så karakteristisk för Gotland  är av avgörande betydelse, och skall vägas mot ett fåtal arbetstillfällen under 20 år med en för all framtid förstörd biotop.

Läs mer i artikeln.