Kenneths vårbilder från Eldgarnsö

Naturreservatet Eldgarnsö är en pärla, i synnerhet på våren. Marken är täckt av vitsippor, trädens grönska i olika nyanser är som skirast. Lungörten blommar, vårärtens starka violetta färg lyser, dock ännu så länge endast i enstaka exemplar. Tandroten med sina groddknoppar är på gång, liksom den ovanliga vippärten. Blåsippor och nunneörter blommar fortfarande. I våtmarken lyser kabbelekan guldgul. Längs stigen blommade underviolen.

Allt detta fick en liten grupp måndagsvandrare uppleva den 27 april. Kenneth dokumenterade med sina fina bilder.

150427 KB Vandring Eldgarnsö

150427 KB Lövsprickning Eldgarnsö

150427 KB Viola Mirabilis