”Nej, skogsskövling är inte bra för klimatet”

Den 14 juni 2015 hade SvD en debattartikel från organisationen Skydda skogen, som ville visa att det storskaliga moderna skogsbruket försämrar klimatet trots att skogsindustrin hävdar motsatsen. Elin Götmark skriver att den fullvuxna skogen innehåller stora mängder kol, vilka frigörs vid avverkning samtidigt som kalhygget läcker växthusgaser under åtminstone 10 år. Det tar lång tid innan skogen har vuxit upp igen och ånyo kan lagra kol.

Man kan använda trä i stället för betong etc för att bygga hus, men de varar kanske inte lika länge. En stor del av skogsprodukterna går till kortlivade pappersprodukter, kopior som kanske slängs samma dag. Kolet hamnar i atmosfären.

Skogsindustrin hävdar att biobränsle kan ersätta fossila energikällor. Elin Götmark menar att detta inte är självklart – det beror på vad vi använder energin till. Det är viktigare att minska förbrukningen av energi, minska bilismen, m.m. Skogsindustrin framhåller skogsbrukets fördelar, men säger inte något om nackdelarna.

Monokulturerna minskar mångfalden i skogen.

Hon har sedan fått svar från Skogsindustrierna och från Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU.

Representanter för Skogsindustrierna framhåller att ett aktivt skogsbruk är viktigt för att minska belastningen på klimatet. Allt som idag tillverkas av fossil olja kan tillverkas av förnybar skogsråvara. Biobränsle av restprodukter från skogsbruket har gjort att vi har kunnat fasa ut olja för uppvärmning i Sverige. Så länge vi inte avverkar mer än tillväxten i skogen är det positivt för klimatet.

Bioekonomi förutsätter uthålliga ekologiska system och därmed ett självklart hållbart skogsbruk. De avslutar med att bjuda in Elin Götmark från Skydda skogen till en dialog för att se vad de tillsammans kan göra för klimatet.

Professor Lundmark framhåller att om man vill värna om klimatet och motverka klimatförändringen så är ett aktivt skogsbruk det bästa sättet att använda skogen på. Det intensiva brukandet försvårar dock bevarandet av den biologiska mångfalden. Det är en av våra verkligt svåra avvägningar att hantera och då är det viktigt att sakargumenten i största möjliga utsträckning vilar på en stabil vetenskaplig grund.

Läs inläggen på dessa länkar:

http://www.svd.se/nej-skogsskovling-ar-inte-bra-for-klimatet

http://www.svd.se/skogsindustrierna-stora-utslapp-av-koldioxid-undviks

http://www.svd.se/aktivt-skogsbruk-varnar-klimatet-bast