Tistelfjärilen flyttar till Sverige från Nordafrika.

I nummer 5 2015 av Forskning & Framsteg finns en artikel om tistelfjärilen som övervintrar i Nordafrika och som om sommaren kommer till Sverige. Den fortplantar sig på vägen i t ex Frankrike och sedan i Nordeuropa innan den tredje generationen  kommer fram till Sverige. Där förökar den sig för att sedan återvända till Afrika. Det blir så den sjätte generationen som når tillbaka till vinterområdet. Det finns ytterligare 4 fjärilsarter som flyttar till oss på sommaren och sedan återvänder till Medelhavsområdet, nämligen amiral, rovfjäril, kålfjäril och gammafly.

Läs mer i Forskning & Framsteg genom att klicka på länken

http://fof.se/tidning/2015/5/artikel/ett-skort-besok-fran-afrika#overlay=tidning/2015/5/artikel/ett-skort-besok-fran-afrika