Cykling, hälsa och miljö

”Sitting is the new smoking!”

Sveriges yngre läkares förening (SYLF) har en tidskrift som heter Moderna Läkare. I senaste numret finns en artikel, Cykla för glatta livet,  om cyklingens många fördelar för miljö och hälsa – något alla läkare borde tänka på. Och de borde vara föredömen och cykla själva. Utgångspunkt är bl a Fredrik Gerttens film Bikes vs Cars, som tar upp bilindustrins starka ställning.

Cykling ger minskade luftföroreningar, bättre kondition och ökad förbränning i kroppen.

Cykelfrämjandet framhåller att det krävs satsningar på infrastruktur, yta för cykelparkeringar och bättre framkomlighet för cyklister.

Klicka här för att läsa artikeln!