Svenska svampar på global rödlista

Tolv globalt rödlistade svamparter finns i Sverige.

IUCN (internationella naturvårdsunionen) publicerar årligen en lista över arter som är globalt hotade. I år finns 23 250 arter på den listan. Tidigare fanns endast en svamp och fyra lavar på listan, men i år är det 34 svampar och lavar som kommit med. Av 29 svamparter finns 12 i Sverige. På nationella rödlistor finns cirka 5 000 svamparter och 1 000 lavarter, varför man för ett par år sedan startade ”the Global Fungal Red List Initiative” med en särskild web-sida för att identifiera svampar som är hotade på en global nivå. Bland svenska svamparter som är med på den globala listan finns bland annat bombmurkla (globalt Nära hotad NT, i Sverige Sårbar VU) och den sällsynta arten borgsjömusseron (Sårbar VU både globalt och i Sverige). Källa Fauna&Flora 110:4 2015.