Växtfynd vid Träkvista och Kanton

Tidskriften Daphne ges ut av Botaniska sällskapet i Stockholm och Upplands botaniska förening. I nr 2 för 2015 finns två artiklar med observationer av ovanliga växter i Ekerö kommun. Det ena är ett område i Träkvista mellan Vävnadsvägen och åssluttningen. Vad jag kan förstå så gäller det framför allt så kallade trädgårdsflyktingar. Det andra fyndet, ett stort bestånd av kalvnos,  finns i vägkanten i början på Kantongatan. Kalvnos Misopates orontium är ett hotat åkerogräs och arten är rödlistad.

Se bifogade klipp ur tidskriften Daphne vol 26 nr 2 2015.

Växter vid Träkvista

Kalvnos Drottningholm