Vildsvinen påverkar naturreservat

Vi var idag (14 mars) några MNF:are ute på vandring i naturreservatet Husby på Munsö, nära  Björn Järnsidas hög och den gamla kungsgården Husby. Reservatet är en hög och brant del av Uppsalaåsen, till stor del täckt av en högstammig barrskog med gran och tall. Fallna träd skall få ligga kvar. Den södra delen har många botaniska värden. Så fann vi idag flera exemplar av bombmurkla i spridda lokaler. Fortfarande av liten storlek, men mycket vackra i sin chokladbruna färg. På ett stort antal ställen i skogen hade vildsvinen bökat upp den mjuka mossan. Ofta i en cirkel kring större och mindre träd. En ny faktor som påverkar ett naturreservat som är tänkt att lämnas utan mänsklig påverkan, som t ex avverkningar. Men vildsvinen måste väl ändå accepteras, de är ju också en del av naturen. Kenneth Bengtsson tog fina bilder av döda fallna träd och av vildsvinens framfart.

160314 Husby NR Munsö KB

160314 Spår av vildsvin KB