Smörbollar är årets växt

Svenska Botaniska Föreningen har utsett smörbollar (daldockor m fl namn) Trollius europeus till Årets växt 2016. Smörbollar har minskat framför allt i södra Sverige. Många växtplatser hotas av igenväxning, andra hotas av dränering. Smörbollar växer bäst i en fuktig miljö, gärna med rörligt grundvatten. Plantorna är långlivade och kan klara sig kvar på en ohävdad lokal under ett tiotal år, men så småningom kan ingen nyetablering ske.

Du kan öka kunskapen om smörbollar genom att rapportera dina fynd till Artportalen (www.artportalen.se). Mer info på föreningens hemsida http://svenskbotanik.se.

Smörbollar

I blommorna finner man ofta en liten blomsterfluga av släktet Chiastocheta, som pollinerar växten och vars larver lever av fröna. (Foto SBF, Thomas Gunnarsson)