Vårkollen

Hur långt har våren kommit hos dig?

Resan 13 Vitsippa KB120520
 Vitsippa  –  Foto
Kenneth Bengtsson

Svensk botanisk förening och Svenska fenologinätverket har inbjudit allmänheten att rapportera hur långt våren har kommit. Man har valt  ut sex växter som man kunde lämna uppgift om, nämligen tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, hägg och  björk. Tidpunkten för rapporten var Valborgshelgen. Du kan läsa en folder på Naturens kalender med mer information, klicka här!

Nu kan man se resultatet. Mycket talar för att våren nu kommer cirka 2 veckor tidigare än för t ex 100 år sedan. Läs mer på dessa länkar Vårkollen och Svensk botanisk förening.