Vårbilder från vår aktivitet i slåtterängen i Väsby Hage

Här pustar Barbro, Karin och Marianne ut efter en arbetsam men lyckad fagning i slåtterängen i naturreservatet Väsby Hage. Vi hoppas att arbetet ska vara gynnsamt för slåttern i slutet av juli i år. (Foto: Bo Nylén)

Vårlöken har nyss öppnat sig och visar sin påskgula krona i solskenet. Arten har numera blivit en stor prydnad för slåtterängen. (Foto: Bo Nylén)

Även granna blåsippor har slagit ut, och lyser med sin intensivt blå färg mot en ofta färglös bakgrund. Kontrasten är verkligen effektfull! (Foto: Bo Nylén)