Hälsning från Länsförbundets ordf sommaren 2016

Länsförbundets ordförande tipsar om sommaraktiviteter.

Upptäck naturen i sommar!

Sexfläckig bastardsvärmare. Foto Magnus Unger.

Nu är sommaren här och det finns massor av spännande saker att upptäcka i naturen! Blommor, träd, dels vet de inte när ängen ska slås. Men även otydlighet gentemot entreprenörer kan spela in. Naturskyddsföreningen har varit med och tagit fram en skrift om fjärilar, trollsländor. Ja, listan kan göras lång. En insekt som vi kan titta särskilt efter är bastardsvärmaren. Den är tämligen stor och lätt att känna igen. Bastardsvärmaren signalerar att det är fina värden i markerna runt omkring. De trivs på ängar där det är mycket blommor.

Eftersom bastardsvärmarna inte flyger några långa sträckor är det viktigt att värdväxter för larverna, käringtand, kråkvicker och andra ärtväxter, finns nära de vuxna fjärilarnas nektarkällor som t.ex. rödklint, vädd och rödklöver.

Med den skötsel av de öppna markerna som bedrivs idag har den det dock svårt. Inte bara i det rationellt skötta jordbrukslandskapet utan dessvärre också även i naturreservat. Kommunerna/entreprenörerna brukar ofta slå (klippa) ängen för tidigt under säsongen. Redan i juni-juli när de borde vänta tills i augusti för att gynna bastardsvärmaren. Varför slås ängarna för tidigt? Min personliga gissning är att det handlar om okunskap. Dels kanske inte ens kommuntjänstemännen vet om att det finns bastardsvärmare på en viss äng och alla arter av bastardsvärmare och hur markerna bör skötas, den kan läsas här: http://www.dagfjarilar.lu.se/sites/default/files/public/pdf/bastardsvarmare_broschyr_v2.pdf

Även Jordbruksverket har information om bastardsvärmare: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpas-

latten/fjarilariodlingslandskapet/bastardsvarmare.4.37e9ac46144f41921cdf924.html

 

För att öka kunskapsunderlaget och se hur utvecklingen går kan man gå in och rapportera sina fynd på Artportalen. Ta gärna kontakt direkt med markägare och förvaltare av naturreservat också så att skötseln kan förbättras för bastardsvärmarna. Det gynnar i sin tur många andra djur och växter.

Naturguiderna ordnar guidningar och kretsarna i länet ordnar slåtter och fester under sommaren.

Önskar er alla en riktigt skön sommar! Beatrice Sundberg Ordförande

Läs mer om bastardsvärmare.