Skogsfrågor i Ekerö

MNF ser det angeläget att kunna granska och bedöma förslag till skogsavverkningar inom Ekerö kommun för att förhindra att värdefulla naturområden förstörs. Därför försöker vi kontinuerligt att få veta när nya avverkningsanmälningar kommer in till Skogsstyrelsen. Det finns inte längre någon rutin som gör att vi eller kommunen får denna information, utan vi måste själva två gånger i veckan logga in på Skogsstyrelsens hemsida för att leta efter nya anmälningar. Anmälningarna är offentlig handling, men för att få ta del av innehållet måste man begära ut informationen från Skogsstyrelsen. Myndigheten anser att PUL lägger hinder i vägen för att vi skall kunna få handlingen på nätet, så ansvarig skogskonsulent måste skriva ut anmälan på papper och skicka till oss, vilket är tidsödande och omständligt. Sex veckor efter anmälan är det fritt fram att avverka om inte Skogsstyrelsen satt stopp.

Hotad skog  Kersön KB 131105
Avverkningshotad skog på Kärsö. Foto Kenneth Bengtsson

Läs mer om avverkningsanmälningar under 2014.

Läs mer om avverkningsanmälningar under 2015.