Skrivelser

Läs här om MNF:s aktuella remiss-svar och andra skrivelser.

MILJÖBAROMETERN 2021

Här kan du läsa Miljöbarometern 2021. Läs mer!

SKOGSAVVERKNINGAR, MNF:s yttranden 2014-2015

Avverkningsanmälan mars 2014 om Kungsberga 31:1 Läs mer!

Avverkningsanmälningar den 1 dec och den 19 dec 2014 om Tofta på Adelsö. Läs mer!

Avverkningsanmälan den 15 dec 2014 Husby 1:5  på Munsö Läs mer!

Avverkningsanmälan den  17 febr 2015 Lisselby, Färingsö Läs mer!

Avverkningsanmälan den 17 febr 2015 Gredby, Adelsö Läs mer!

Avverkningsanmälan den 20 febr 2015 Lovö-Edeby Läs mer!

TÄKTVERKSAMHET 2015

Sand & Grus AB Jehander har ansökt om utökat tillstånd för täkt samt för behandling av bergmassor från  byggandet av Förbifart Stockholm vid det nuvarande området i Löten på Munsö. MNF har lämnat synpunkter till Mark- och Miljödomstolen den 23 jan 2015. Läs vårt yttrande: Löten januari 2015

DETALJPLANER 2015

Program för Ekerö centrum. Kommunen har i maj 2015 presenterat ett förslag till omdaning och utvidgning av centrumområdet vid Tappström. Läs MNF:s synpunkter (2015-08-03): Program för Ekerö centrum. Yttrande från MNF. pdf