Svenska svampar på global rödlista

Tolv globalt rödlistade svamparter finns i Sverige. IUCN (internationella naturvårdsunionen) publicerar årligen en lista över arter som är globalt hotade. I år finns 23 250 arter på den listan. Tidigare fanns endast en svamp och fyra lavar på listan, men i år är det 34 svampar och lavar som kommit med. Av 29 svamparter finns […]

Läs mer

Cykling, hälsa och miljö

”Sitting is the new smoking!” Sveriges yngre läkares förening (SYLF) har en tidskrift som heter Moderna Läkare. I senaste numret finns en artikel, Cykla för glatta livet,  om cyklingens många fördelar för miljö och hälsa – något alla läkare borde tänka på. Och de borde vara föredömen och cykla själva. Utgångspunkt är bl a Fredrik […]

Läs mer

Talgoxen oväntat smart småfågel

I nummer 6 – 2015 av tidningen Forskning & Framsteg finns en artikel av Anders Brodin, professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet, med titeln ”Vår smarta småfågel”. Arter som hamstrar mat, som t ex entitor, måste minnas var de gömt sina frön. Talgoxen tillhör inte de hamstrande arterna, men den är en skicklig mattjuv. […]

Läs mer

Cykling – en vinst för samhället.

I Forskning & Framsteg nr 5, 2015, finns ett referat av en forskningsrapport om jobbpendling med cykel respektive bil i Köpenhamn. I den staden tar 36% cykeln till jobbet. Samhällets kostnad för bilresan är 1,40 kr per km. Cykelresan ger samhället en vinst på 1,50 kr/km! Bland annat genom bättre hälsa. Dock minskar vinsten genom […]

Läs mer

Pilgrimsfalkar, utflykter med mera

Tre nya pilgrimsfalkar finns nu på taket till Folksamskrapan vid Skanstull. Om detta samt bl a  om en ny skrift om slåtter från länsstyrelsen, om Stockholmskretsarnas aktiviteter i sommar och om utflykter med Naturguiderna kan man läsa i nyhetsbrevet från Naturskyddsföreningens länsförbund för juli-augusti. Klicka på länken här eller på länken till länsförbundet längst ned på […]

Läs mer

”Nej, skogsskövling är inte bra för klimatet”

Den 14 juni 2015 hade SvD en debattartikel från organisationen Skydda skogen, som ville visa att det storskaliga moderna skogsbruket försämrar klimatet trots att skogsindustrin hävdar motsatsen. Elin Götmark skriver att den fullvuxna skogen innehåller stora mängder kol, vilka frigörs vid avverkning samtidigt som kalhygget läcker växthusgaser under åtminstone 10 år. Det tar lång tid […]

Läs mer

Kenneths vårbilder från Eldgarnsö

Naturreservatet Eldgarnsö är en pärla, i synnerhet på våren. Marken är täckt av vitsippor, trädens grönska i olika nyanser är som skirast. Lungörten blommar, vårärtens starka violetta färg lyser, dock ännu så länge endast i enstaka exemplar. Tandroten med sina groddknoppar är på gång, liksom den ovanliga vippärten. Blåsippor och nunneörter blommar fortfarande. I våtmarken […]

Läs mer