Hälsning från Länsförbundets ordf sommaren 2016

Länsförbundets ordförande tipsar om sommaraktiviteter. Upptäck naturen i sommar! Sexfläckig bastardsvärmare. Foto Magnus Unger. Nu är sommaren här och det finns massor av spännande saker att upptäcka i naturen! Blommor, träd, dels vet de inte när ängen ska slås. Men även otydlighet gentemot entreprenörer kan spela in. Naturskyddsföreningen har varit med och tagit fram en […]

Läs mer

Parasit på Jungfrusundsåsen!

  Foto Kenneth Bengtsson I den norra delen av Jungfrusundsåsens natur-och fritidsområde upptäcktes nyligen av Bo Nylén en ny växtplats för vätteros (Lathraea squamaria), en säregen växt som saknar klorofyll och sålunda saknar gröna blad och som därför inte kan ta upp koldioxid ur luften. Hela växten är rosaröd och den kan bli ett par decimeter […]

Läs mer

Vårkollen

Hur långt har våren kommit hos dig?  Vitsippa  –  Foto Kenneth Bengtsson Svensk botanisk förening och Svenska fenologinätverket har inbjudit allmänheten att rapportera hur långt våren har kommit. Man har valt  ut sex växter som man kunde lämna uppgift om, nämligen tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, hägg och  björk. Tidpunkten för rapporten var Valborgshelgen. Du kan läsa en folder […]

Läs mer

Bygga i stad

Stockholms handelskammare har kommit med ett förslag till placering av nybyggda bostäder, nämligen i stadens naturreservat!! Naturskyddsföreningen har protesterat mot detta mycket olämpliga förslag. Läs mer via denna länk! http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/kampen-om-skogen-har-vill-naturskyddsforeningen-bygga-bostader/aRKpcE!T5iybULQWcdb7zGomJYdsg/

Läs mer

Smörbollar är årets växt

Svenska Botaniska Föreningen har utsett smörbollar (daldockor m fl namn) Trollius europeus till Årets växt 2016. Smörbollar har minskat framför allt i södra Sverige. Många växtplatser hotas av igenväxning, andra hotas av dränering. Smörbollar växer bäst i en fuktig miljö, gärna med rörligt grundvatten. Plantorna är långlivade och kan klara sig kvar på en ohävdad […]

Läs mer

”Pöbelväxter” – vad är det?

”Vilda växter” är en mycket trevlig populärbotanisk tidskrift som utges av Svenska Botaniska Föreningen, utkommer med fyra nummer per år. Mer info och prenumeration – se föreningens hemsida http://svenskbotanik.se/ . Rekommenderas varmt! I nr 1 mars tar föreningens ordförande i sin ledare upp ett problem, som jag inte visste så mycket om, nämligen att blomsterhandeln kan […]

Läs mer

Vildsvinen påverkar naturreservat

Vi var idag (14 mars) några MNF:are ute på vandring i naturreservatet Husby på Munsö, nära  Björn Järnsidas hög och den gamla kungsgården Husby. Reservatet är en hög och brant del av Uppsalaåsen, till stor del täckt av en högstammig barrskog med gran och tall. Fallna träd skall få ligga kvar. Den södra delen har […]

Läs mer

Var är fåglarna?

Några MNF:are har varit ute på vandring i månadsskiftet februari/mars för se och höra de nyanlända fåglarna. En dag på Lovö, vid Lunda by på södra delen av ön, en annan dag vid Skytteholm. Det var märkvärdigt tyst och tomt på fågelobservationer. Men vi hoppades väl för mycket, våren har inte kommit än, även om […]

Läs mer

Växtfynd vid Träkvista och Kanton

Tidskriften Daphne ges ut av Botaniska sällskapet i Stockholm och Upplands botaniska förening. I nr 2 för 2015 finns två artiklar med observationer av ovanliga växter i Ekerö kommun. Det ena är ett område i Träkvista mellan Vävnadsvägen och åssluttningen. Vad jag kan förstå så gäller det framför allt så kallade trädgårdsflyktingar. Det andra fyndet, […]

Läs mer